Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Informacja ws. powodów zmian cen za gospodarowanie odpadami

Drogi Mieszkańcu,     
Zastanawiałeś się dlaczego odbiór śmieci jest taki drogi?   
 

Powodów zmian cen za gospodarowanie odpadami jest wiele:   

1. Stale wzrastająca ilość odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach,     
2. Zmiany w przepisach prawa nakładające wysokie poziomy recyklingu oraz obowiązki prowadzenia kontroli,     
3. Obowiązek prowadzenia, a tym samym opłacania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -  miejsca do którego mieszkańcy w każdej chwili mogą odwieźć (własnym transportem) odpady wytworzone w swoich gospodarstwach,    
4. Znaczący wzrost wysokości tzw. „opłaty marszałkowskiej” – opłaty za składowanie  śmieci na wysypiskach,     
5. Wzrastające koszty zatrudnienia, cen paliwa i prądu - przekładające się na koszty prowadzenia firm zajmujących się zbiórką odpadów,     
6. Brak konkurencyjności wśród firm odbierających odpady, wysokie wymagania techniczne w zakresie środków transportu odpadów, zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej.

Gmina Gorlice, dążąc do ograniczenia dalszego wzrostu cen podjęła działania zmierzające do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami w zakresie ilości mieszkańców jak i przedsiębiorców odprowadzających opłatę za odpady komunalne, wprowadziła obniżenie opłaty dla osób posiadających kompostowniki, a tym samym nie oddających śmieci tzw. zielonych.     

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do samodzielnego dostarczania odpadów wielkogabarytowych, opon i materiałów budowlanych powstałych w gospodarstwach do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzonego dla naszej Gminy przy ul. Przemysłowej 7 w Gorlicach (teren firmy EMPOL).     
Z uwagi na bardzo wysokie koszty odbioru w terenie śmieci wielkogabarytowych, w roku 2020 Gmina przeprowadzi tylko jedną zbiórkę tych odpadów.     

Wspólne, odpowiedzialne działanie w zakresie segregacji śmieci, a przede wszystkim ograniczenie ich ilości, pozytywnie wpłynie na nasze środowisko i przełoży się na obniżenie kosztów, które ponosimy na ich utylizację!     

Wójt
/-/ Jan PrzybylskiMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny