Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Informacja nt. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniach od 13.01.2020 r. do 10.02.2020 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są dodatkowo w każdy poniedziałek do godz. 18.00 w pok. Nr 6 (I piętro Urzędu Gminy Gorlice).

Ważne!

W przypadku zadeklarowania opłaty dla liczby mieszkańców mniejszej niż liczba osób zameldowanych pod danym adresem, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nieobecność osób, które nie zostały wliczone do opłaty.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny