Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Informacja nt. gospodarki odpadami w Gminie Gorlice

HARMONOGRAM 2015, 2016


Informacja nt. gospodarki odpadami w Gminie Gorlice INFORMACJA - ODPADY  

informacja WORD 1997

firmy 2014


Informacja dodatkowa


Wykaz dróg - Wykaz dróg do zbierania odpadów   Wykaz dróg WORD 1997

Uchwała o wysokości opłaty Uchwała o wysokości opłaty

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Uchwała - wzór deklaracji

Formularz deklaracji WZÓR DEKLARACJI 2017  

 

Uchwała - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice uchwała
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny