Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Informacja Wójta o zawarciu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Gorlice informuje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Przywołana umowa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

ZASTĘPCA WÓJTA
Magdalena Czech

Gorlice, dnia 24 listopada 2021 r.

Informacja Wójta o zawarciu umowy na odbieranie zagospodarowanie odpadów komunalnych


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny