Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami

Informacja

Wójt Gminy Gorlice informuje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Przywołana umowa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych.

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE W 2022 ROKU - WZÓR DEKLARACJI

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia, iż na mocy uchwały Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy w Gorlicach z dnia 2 grudnia 2021 r. zmianie uległy wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

Informacja Wójta o zawarciu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Informacja Wójta o zawarciu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
[1] [2] [3] [4] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny