Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE W 2022 ROKU - WZÓR DEKLARACJI

Wójt Gminy Gorlice zawiadamia, iż na mocy uchwały Nr XXXVI/295/21 Rady Gminy w Gorlicach z dnia 2 grudnia 2021 r. zmianie uległy wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.    

Informacja Wójta o zawarciu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Informacja Wójta o zawarciu umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w 2022 r.

Informacja nt. selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WZÓR DEKLARACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W praktyce oznacza to obowiązek segregacji śmieci na pięć frakcji.
[1] [2] [3] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny