Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w 2022 r.

Informacja nt. selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WZÓR DEKLARACJI

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W praktyce oznacza to obowiązek segregacji śmieci na pięć frakcji.
   

ODPADY- Nasza wspólna sprawa!

W związku z narastającym zjawiskiem składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawiania dużej ilości odpadów w okolicach cmentarzy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na terenie naszej gminy.
Każdy mieszkaniec naszej Gminy może oddać firmie odbierającej odpady komunalne każdą ilość zmieszanych i segregowanych odpadów.

Firmy odbierające odpady komunalne 2019

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do korzystania przez mieszkańców gminy Gorlice.
   

Informacja ws. powodów zmian cen za gospodarowanie odpadami

Drogi Mieszkańcu, zastanawiałeś się dlaczego odbiór śmieci jest taki drogi? Powodów zmian cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wiele.

Informacja nt. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniach od 13.01.2020 r. do 10.02.2020 r. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są dodatkowo w każdy poniedziałek do godz. 18.00 w pok. Nr 6 (I piętro Urzędu Gminy Gorlice).
[1] [2] [3] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny