Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Stróżówka

Położenie

Stróżówka to wieś o charakterze rolniczo-mieszkalnym. Stanowi przedmieście Gorlic i zajmuje powierzchnię 495 ha. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Konieczna.


Historia

Historia Stróżówki jest bardzo odległa, ale trudna do zweryfikowania. Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa Stróże, Strażnica. Wskazywać by ona mogła, że kiedyś istniał na jednym z licznych tutejszych wzgórz gród obronny, który strzegł granicy dawnego państwa polskiego, traktu handlowego biegnącego wzdłuż rzeki Ropy z Węgier do Krakowa oraz sąsiedniego miasta. Zapewne jak większość tego typu budowli przestał istnieć około XIII – XIV wieku, a jego obronną rolę przejęło miasto Gorlice.

Stróżówka zawsze korzystała z bliskości miasta. Rozwijała się dzięki temu wymiana handlowa i kulturowa pomiędzy miastem, a wsią.

Strategiczne znaczenie miała Stróżówka podczas stoczonej 2 maja 1915 roku bitwy gorlickiej. Tutaj przebiegała główna linia frontu oddzielającego nacierające wojska austriackie i niemieckie od stacjonujących w Gorlicach Rosjan. To tutaj rozegrały się najkrwawsze zmagania, walczono na bagnety o każde stróżowskie wzgórze. O tej wielkiej przeszłości naszej ziemi świadczą dziś cmentarze wojenne, których znajduje się w Stróżówce pięć. Wszystkie są dziełem Hansa Mayra, są znakomicie wkomponowane w piękno tutejszego krajobrazu, nawiązują stylistyką do motywów starosłowiańskich. Są zachowane w dobrym stanie.

W Stróżówce bardzo często napotkać można kapliczki i krzyże przydrożne, które są wspaniałymi reliktami ludowej sztuki sakralnej. Doskonale zachowane, otoczone są opieką tutejszych mieszkańców. Śladowo zachowała się typowa dla galicyjskiej wsi zabudowa drewniana.

Bardzo wcześnie rozwijała się w Stróżówce oświata. Dwuklasowa szkoła powszechna została utworzona na mocy dekretu cesarza Franciszka Józefa w 1889 roku. Od tej pory, nieprzerwanie, pomimo czasów wojen i okupacji tutejsza szkoła istniała i rozwijała się. Obecnie funkcjonuje w Stróżówce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II wraz z salą sportową.


Bogate są tradycje ludowe i folklor w sołectwie. Miejscowi twórcy słyną w całej okolicy jako znakomici garncarze i kowale. Zwyczaje i tradycje pogórzańskie przekazywane są młodemu pokoleniu za pośrednictwem filii Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i Koła Gospodyń Wiejskich.

Wspaniały krajobraz, czyste powietrze a jednocześnie bliskość miasta i dogodny dojazd sprawiły, że w Stróżówce szybko powstały i rozwinęły się gospodarstwa agroturystyczne. Dziś niektóre z nich uznawane są za wiodące w Małopolsce, otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Infrastruktura

Współczesna Stróżówka to wieś, w której coraz więcej powstaje jednorodzinnych domów. Świadczy to o migracji ludności Gorlic do okolicznych wsi. Nie grozi jej zatem wyludnienie. Konieczna jest jednak rozbudowa infrastruktury pod budownictwo jednorodzinne.

Rolnictwo w Stróżówce w przyszłości nosić będzie charakter rolnictwa ekologicznego specjalizującego się w hodowli, sadownictwie i uprawie zbóż.

Na terenie Stróżówki rozwija się drobny przemysł i usługi. Są to przede wszystkim firmy z branży budowlanej, remontowej i handlowej. Sporo mieszkańców sołectwa znajduje zatrudnienie w pobliskich Gorlicach, musi także migrować w poszukiwaniu pracy do aglomeracji miejskich i za granicę. Mieszkańcy Stróżówki to ludzie zaradni i gospodarni. Zagrody i przydomowe ogródki są czyste i zadbane, każdy troszczy się o jak najlepszy wizerunek swojego gospodarstwa.

W ostatnich latach wybudowano chodnik i oświetlenie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977, dokonano termomodernizacji budynku szkolnego oraz Domu Ludowego.

Instytucje i organizacje

Sołtys
Leokadia Bambrowicz
Biuro sołtysa - budynek WDK
tel. 18 353 64 18

Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II
Stróżówka 159
38-300 Gorlice
tel./fax 18 353 66 01
e-mail:
sp-strozowka@gmina.gorlice.pl


Samorządowe Przedszkole
Stróżówka 159
tel. 18 353 72 74


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny