Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Ropica Polska

Położenie, ludność

Ropica Polska położona jest w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego. Historycznie i administracyjnie to odrębna wieś, faktycznie jednak przedmieście Gorlic, z którym łączy się główny ciąg jej zabudowy wzdłuż szosy Gorlice – Nowy Sącz. Administracyjnie sołectwo wchodzi w skład Gminy Gorlice, jego powierzchnia wynosi 747 ha.


Historia i zabytki

Ropica Polska powstała wcześniej niż Gorlice – prawdopodobnie w XIII w. Wymieniana w dokumentach z 1404 r. w latach 1946 – 91 nosiła nazwę Ropica Dolna.

W Ropicy znajduje się cmentarz nr 86 z I wojny światowej. Pochowano tu 61 Austriaków i 8 Rosjan. Cmentarz projektował Hans Mayr.

W kościele parafialnym znajduje się ceniona przez historyków sztuki rzeźba figuralna pt. ,,Grupa Ukrzyżowanie”. Nad wsią na wzniesieniu widoczny jest ,,Krzyż Milenijny”. Przy głównej drodze znajduje się figura św. Barbary.

Przy granicy z Gorlicami, w okolicy wzniesienia Magdalena istnieją pozostałości po kopalni ropy naftowej, z której wydobywano znaczne ilości ropy naftowej i gazu. Ze wzgórza Magdalena roztacza się wspaniały górski widok na miasto Gorlice, Beskid Niski i Pogórze Karpackie. Znajduje się tu Gorlicka Golgota, gdzie zbudowano stacje Drogi Krzyżowej, kaplice Grobu Pańskiego oraz figurę Chrystusa Zmartwychwstałego na wysokim postumencie.

Ropica to doskonała baza wypadowa do pieszych wędrówek. To stąd można przejść na Magurę Małastowską, do Bielanki itp.

Z uwagi na to, iż miejscowość graniczy z Gorlicami, tereny te są zagospodarowywane pod zabudowę mieszkalną, a co za tym idzie widoczny jest wzrost liczby mieszkańców.

Ważne instytucje
 

Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej dysponuje: salą gimnastyczną, z której korzysta nie tylko młodzież ale i cała społeczność lokalna, świetlicą, stołówką, salą rehabilitacyjną, salą komputerową, biblioteką. Obok wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe.


W 2019 r. do istniejącego budynku szkoły, została dobudowana część na potrzeby dydaktyczne. W ramach projektu Szkoła została wyposażona w komputery multimedialne, tablicę interaktywną, projektor multimedialny i programy komputerowe do logopedii i dysleksji.


Szkoła duży nacisk kładzie na naukę języków obcych. Szkoła współpracuje w ramach Programu Socrates – Comenius ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii.

Ze szkołą ściśle współpracuje Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Ropica Polska, które jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć. To dzięki niemu i środkom pozyskanym z różnych fundacji powstała Biblioteka środowiskowa, Centrum Informatyczne oraz świetlica ,,Przystań”.

Inicjatorem wszelkich przedsięwzięć na terenie wsi jest również Ośrodek Kultury Gmin Gorlice, który ma siedzibę w przebudowanym budynku wiejskim. Wspólnie organizowane są Festyny, Festiwal Kultur, Biesiada Poetycka, Jasełka itp.

Działa Koło Gospodyń Wiejskich i Uczniowski Klub Sportowy „Orliki”.

Instytucje i organizacje

Sołtys
Wacław Gubała
Biuro sołtysa –budynek wiejski
tel. 18 352 62 24

Szkoła Podstawowa im. gen.Władysława Sikorskiego

Ropica Polska 70
38 - 300 Gorlice
tel. 18 352 67 03
fax: 18 352 67 03
e- mail:
sp-ropicapolska@gmina.gorlice.pl

www: http://www.zsropicapolska.pl


Samorządowe Przedszkole
Ropica Polska 70
tel. 18 352 62 14


Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338
38-300 Gorlice
fax: 18 353 73 41
tel. 18/353-01-25  lub 511-861-300


Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
tel. 18 352 63 88


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny