Strona główna

Gmina Gorlice

Sołectwa »

Dominikowice

Dominikowice to wieś malowniczo położona przy drodze wojewódzkiej Gorlice – Dukla, na falistym terenie, z pięknymi punktami widokowymi. Na południu znajduje się rozległy kompleks leśny wzniesienia Łysuli (551 m npm). Powierzchnia wsi wynosi 1012 ha.

Wieś ta jest jedną z najstarszych miejscowości w rejonie gorlickim. Jak świadczy dokument księcia Bolesława Wstydliwego, Dominikowice istniały już w 1279 r., stanowiąc własność Dominika Pieniążka.


Bogactwem tej ziemi była od połowy XIX w. ropa naftowa. Do niedawna widoczne były na polach Dominikowic kiwony i trójnogi. Złoże ropy Dominikowice – Kobylanka zostało odkryte w 1860 r. Wiercenia rozpoczęto w 1885 r. przez firmę Mac Garvey i Simon Bergheim. Istniały tu m.in. kopalnie: „Tadeusz”, „Wanda”, „Union”, „Wilno”, „Eugenia”, „Gorlice 2”, „Ochronka”. Ogółem wykonano ok. 86 odwiertów, z których wydobyto ok. 230 tys. ton ropy naftowej.


Przez wieś przebiega zielony szlak turystyczny – od Gorlic, przez Łysulę do Wapiennego (wieża widokowa na Ferdlu) i dalej na Magurę Wątkowską.


Miejscowość ma dość dobrze rozbudowaną infrastrukturę, większość dróg gminnych posiada nawierzchnię asfaltową, wieś wyposażona jest w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.


Dobrze rozwinięta jest sfera społeczna. Aktywnie działa Ochotnicza Straż Pożarna i istniejąca od 1999 r. Orkiestra Dęta OSP. Koło Gospodyń Wiejskich kultywuje tradycje związane z obrzędowością całoroczną i rodzinną. Działający od ponad 30 lat Zespół Folklorystyczny „Beskidy” pieśniami i tańcem przybliża kulturę Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego.


Różnorodna działalność Samorządowego Przedszkola przygotowuje najmłodszych mieszkańców do podjęcia obowiązków szkolnych poprzez naukę, zabawę, imprezy okolicznościowe i rodzinne. Przy Szkole Podstawowej powstało Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Dominikowice.

W zmodernizowanym Wiejskim Domu Kultury funkcjonuje filia Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i biblioteka.


 

Instytucje i organizacje


Sołtys
Wiesław Szymczyk
Biuro sołtysa – budynek WDK
- Dominikowice 44

tel. 18 353 16 83

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
Dominikowice 50
38-303 Kobylanka
tel./fax 18 353 17 53
e-mail:
sp-dominikowice@gmina.gorlice.pl


Samorządowe Przedszkole w Dominikowicach
tel. 18 353 16 84

e-mail: p-dominikowice@gmina.gorlice.pl


Ochotnicza Straż Pożarna
Dominikowice 402
tel. 697 051 528

 

Filia OKGG i Biblioteka Publiczna
budynek WDK - Dominikowice 44
38-303 Kobylanka
tel. 18 354 51 41


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny