Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje

   

Wodociąg w Kobylance

W dniu 4 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Gorlice członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał wójtowi Gminy Gorlice Ryszardowi Guzikowi umowę na dofinansowanie zadania pn. Budowa wodociągu we wsi Kobylanka – gmina Gorlice. Całkowita wartość projektu wynosi 5,78 mln zł.

   

Inwestycje 2012 w Gminie Gorlice

Rok 2012 jest w Gminie Gorlice kolejnym rokiem realizacji różnych inwestycji, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy oraz dbałość o stan środowiska naturalnego. W budżecie na 2012 rok zaplanowano prawie 10 mln zł na realizację inwestycji, oprócz rozbudowy kanalizacji, także na remonty dróg, modernizację budynków wiejskich i projekty związane z edukacją i rozwojem mieszkańców.

   

Pozyskane fundusze na segregację odpadów

Gmina Gorlice otrzymała dotację na projekt pn. „Poprawa funkcjonowania zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Gorlice poprzez zakup kontenerów na odpady komunalne” w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. W dniu 30 lipca br. w Urzędzie Gminy Gorlice Stanisław Sorys członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczył wójtowi gminy Gorlice Ryszardowi Guzikowi podpisane umowy na realizację zadania.
   

Otwarcie sali sportowej w Bystrej

                     

                       

W dniu 11 stycznia 2012 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku sali sportowej w Bystrej. Szkoła w Bystrej była ostatnią w gminie Gorlice placówką nieposiadającą sali gimnastycznej. Po wielu latach starań, szkoła doczekała się własnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Inwestycja w wysokości 2 mln 136 tys. złotych zrealizowana została przy 70 % dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

   

Inwestycje realizowane w 2011 roku

W roku 2011 Gmina Gorlice zrealizowała oraz realizuje szereg inwestycji. Założona łączna kwota na wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi ponad 10 mln zł. Wybudowano m.in. wiele kilomentrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sale sportowe. Poprawia się bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym poprzez modernizację dróg i budowę chodników.
   

Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy zabytkowym ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach

W Kwiatonowicach realizowany jest projekt pn. „Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy zabytkowym ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach”. Na terenie zielonym zostaną wybudowane elementy małej architektury, tj. altana z grillem, stół i ławki drewniane, boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej z piłkochwytem, stojaki do parkowania rowerów, kosze na śmieci, alejki i dojście zostaną wyżwirowane.

 

 

   

Inwestycje 2006-2010

Ku nowoczesności, w zgodzie ze środowiskiem

 

 

Gmina Gorlice w ciągu ostatnich czterech lat ciągle się rozwijała. Stawała się bardziej nowoczesna, przedsiębiorcza. Inwestowała w edukację, ochronę środowiska, drogi, sport, kulturę – mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców.

 

 

W ciągu ostatnich czterech lat zrealizowano inwestycje na kwotę 44 645 117 zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z UE.

« [1] [2] [3] [4] [5]

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny