Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje

   

Inwestycje 2015-2016

W Gminie Gorlice w latach 2015-2016 zrealizowano inwestycje na kwotę prawie 20 mln zł. Wybudowano 44 km sieci kanalizacyjnej, 30 km wodociągowej, 14 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 1,5 km chodników, 4300 m2  parkingów.
   

Gmina Gorlice – plany inwestycyjne na 2015 rok

W 2015 roku w każdej miejscowości gminy Gorlice planowane są zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców.
   

Zewnętrzna siłownia integracyjna w Zagórzanach

Zewnętrzna siłownia integracyjna w Zagórzanach jest obiektem składającym się z 7 urządzeń, tworzących 13 odrębnych stanowisk do ćwiczeń. Bezpłatnie mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy.
   

Gmina Gorlice – skuteczna i przyjazna mieszkańcom - podsumowanie kadencji 2010-2014 (tv)

Gmina Gorlice w latach 2011-2014 ciągle się rozwijała. Inwestowała w edukację, ochronę środowiska, drogi, sport, kulturę – mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców. W ciągu kadencji zrealizowano inwestycje na kwotę ponad 50 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, głównie z Unii Europejskiej. Średnio corocznie ponad 25 % budżetu wydawano na rozwój i inwestycje.
   

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku (tv)

W 2014 roku w każdej miejscowości Gminy Gorlice prowadzone są zaplanowane zadania inwestycyjne lub projekty z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji dróg i budowy chodników, edukacji mieszkańców, kultury, turystyki i sportu. film
   

Szlak pieszo-rowerowy - odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej


Gmina Gorlice zrealizowała inwestycję pn. "Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I".
   

Gmina Gorlice – unijne szanse wykorzystane

Gmina Gorlice jest w czołówce gmin pozyskujących dofinansowanie do projektów ze środków Unii Europejskiej - wynika z Raportu opracowanego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
   

Inwestycje w Gminie Gorlice w 2013 roku

W budżecie gminy Gorlice na 2013 rok zaplanowano ponad 12 mln zł na realizację inwestycji służących rozwojowi gminy i lepszemu życiu mieszkańców. (TV-film
   

Zmodernizowano budynek wiejski w Ropicy Polskiej

Dokonano odbioru końcowego budynku wiejskiego w Ropicy Polskiej. W odnowionym budynku siedzibę będą mieli: Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, sołtys wsi Ropica Polska, Koło Gospodyń Wiejskich i organizacje społeczne działające na terenie sołectwa. Oprócz pomieszczeń dla tych organizacji budynek będzie posiadał salę widowiskowo – konferencyjną.
« [1] [2] [3] [4] [5] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny