Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje

   

Gmina Gorlice inwestuje - kadencja 2014-2018 (tv)

W latach 2015-2018 zrealizowano inwestycje i remonty na kwotę ponad 55 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne.
Wybudowano 61 km sieci kanalizacyjnej, 58 km wodociągowej, 25 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 4 km chodników, 5000 m2  parkingów, 2 mosty.
   

Czas inwestycji

W gminie Gorlice trwa gorący czas inwestycji. W 2018 roku kolejne inwestycje zakończono, część jest w trakcie realizacji, jednocześnie rozpoczęto wiele ważnych zadań, poprawiających warunki życia mieszkańców.
   

Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę i termomodernizację wiejskiego domu kultury w Dominikowicach


Gmina Gorlice zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie i kompleksowej termomodernizacji wiejskiego domu kultury w Dominikowicach.
   

Inwestycje w środowisko

Zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Gorlice, finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
   

Kolejne inwestycje w gminie Gorlice

Gmina Gorlice pozyskała 2,17 mln zł z Województwa Małopolskiego na remont budynku WDK w Kwiatonowicach, rozbudowę szkoły w Ropicy Polskiej i rozbudowę szkoły w Klęczanach.

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra – etap II

                               
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra – etap II.” Zadanie jest współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   

Inwestycje kadencja 2014 - 2018

Gmina Gorlice w kadencji 2014-2018 stale inwestuje i rozwija się. W ciągu trzech lat zrealizowano inwestycje na kwotę prawie 35 mln zł. Wybudowano 50 km sieci kanalizacyjnej, 56 km wodociągowej, 18 km nowych nawierzchni asfaltowych, 3 km chodników.
   

Dwa odcinki nowego asfaltu w Dominikowicach

       
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w Dominikowicach przebudowano odcinek drogi gminnej i wybudowano 2 zatoki przystankowe k/Ochronki oraz przebudowano drogę przez Łysulę, łączącą gminę Gorlice z gminą Sękowa.
   

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Dominikowicach (tv)

Wiejski Dom Kultury w Dominikowicach zostanie nie tylko rozbudowany, ale także gruntownie wyremontowany i docieplony, dzięki czemu działające w nim organizacje będą miały jeszcze lepsze warunki do promocji lokalnych tradycji. Budynek zyska także nowe wyposażenie, które będzie służyć nie tylko miejscowym muzykom i artystom, ale też mieszkańcom gminy.
   

Hala sportowa w Kobylance

W Kobylance powstanie długo oczekiwana hala sportowa. Gmina Gorlice otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na budowę hali sportowej w wysokości 3,5 mln zł.
« [1] [2] [3] [4] [5] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny