Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

KOMUNIKAT ws. OZE dla mieszkańców gmin członkowskich klastra "Biała - Ropa”

KOMUNIKAT W SPRAWIE OZE

Informujemy, że Wykonawca instalacji OZE (SANITO  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), przystępuje do realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra Biała - Ropa” na terenie Gminy Gorlice.

Zadanie obejmuje wymianę starych kotłów niespełniających norm emisyjnych na kotły ekologiczne na biomasę, montaż pomp ciepła z zasobnikiem wody, instalacji solarnych do podgrzewania wody a także paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu.  

W najbliższych dniach, z osobami które zadeklarowały udział w projekcie skontaktują się pracownicy Wykonawcy, którzy już na miejscu sprawdzą warunki techniczne i możliwości zamontowania poszczególnych instalacji.    

Umowy na realizację instalacji, w wersji papierowej, przekazane zostaną do każdego z uczestników projektu w sposób korespondencyjny. Warunkiem montażu instalacji będzie dostarczenie do Urzędu Gminy podpisanej umowy oraz dokonanie wpłaty wkładu własnego.

Mieszkańców zachęcamy do zapoznania się z danymi technicznymi urządzeń oraz wysokościami wkładu własnego mieszkańców na poszczególne rodzaje instalacji.

Wkład własny uczestnika projektu obejmuje koszty: projektowania, montażu, odbiorów, gwarancji, serwisu w ciągu 5 lat. Wkład ten stanowi podstawę do odliczenia od podstawy obliczenia podatku – tzw. ulgę termomodernizacyjną.    

Szczegółowych informacji w zakresie warunków udziału w projekcie udziela pracownik Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji w Gminie Gorlice, tel. 18 534 62 36, (18 353 57 62 wew. 36).

Montowane urządzenia spełnią wysokie normy techniczne i wymogi ochrony środowiska, dlatego też ich eksploatacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

Termin wykonania montażu instalacji według sporządzonej umowy pomiędzy Gminą Moszczenica – Zamawiający, a firmą SANITO z Warszawy – Wykonawca, przewidziany jest na koniec listopada 2020 r. jednak może ulec wydłużeniu związku pandemią COVID-19.Karta techniczna kotły na paliwo stałe

Karta danych technicznych pompa ciepła

Karta moduły fotowoltaiczne

Karta techniczna inwerter Deye
Karta produktu kolektor słoneczny

Przegląd możliwości zastosowania kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych

TABELA DOFINANSOWAŃ

Regulamin OZE

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny