Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę i termomodernizację wiejskiego domu kultury w DominikowicachUtworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę i termomodernizację wiejskiego domu kultury w Dominikowicach

Gmina Gorlice zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie i kompleksowej termomodernizacji wiejskiego domu kultury w Dominikowicach.

Dobudowano dwie sale wielofunkcyjne, jedną na poziomie parteru, drugą na poziomie piętra wraz z zapleczem, przebudowano dach, wykonano termomodernizację i nową elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Wyremontowano także instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralne ogrzewanie. Budynek zyskał także nowe wyposażenie. Całkowita wartość projektu to 2,83 mln zł. Dotacja  w ramach RPOWM wyniosła 1,15 mln zł.

Dzięki tej inwestycji powstało centrum kulturalne, z którego korzystać mogą lokalne organizacje oraz mieszkańcy gminy.

Inwestycja dofinansowana była z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przyznano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny