Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra – etap II


                                                                 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Gmina Gorlice realizuje inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bystra – etap II.” Zadanie jest współfinansowane w ramach operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa", poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji obejmuje rozwój infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w długości 6002,2 mb oraz przyłączenie 45 gospodarstw domowych do sieci.
Koszt realizacji operacji: 1 796 000,00 zł, w tym dotacja PROW: 882 645,00 zł.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny