Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Dwa odcinki nowego asfaltu w Dominikowicach

                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Gmina Gorlice zrealizowała inwestycję pn. „ Rozbudowa oraz przebudowa dróg gminnych w gminie Gorlice”. Zadanie było dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę drogi gminnej nr 270531K w Dominikowicach w km 0+448,70 – 0+685,15 polegającą na przebudowie drogi na odcinku 220 mb wraz z nawierzchnią, budowie 2 zatok przystankowych, budowie chodnika o długości 211,25 mb, przebudowie zjazdów, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie ogrodzeń oraz przebudowę drogi gminnej Dominikowice - Męcina nr 270538 w Dominikowicach w km 2+600– 3+400 polegającą na robotach ziemnych drogowych, robotach odwodnieniowych, przebudowie warstwy górnej i dolnej, nawierzchni z masy bitumicznej, umocnienie poboczy, humusowanie i obsianie skarp.Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny