Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Inwestycje 2015-2016

W Gminie Gorlice buduje się wodociągi, kanalizacje, drogi… i nie tylko – inwestycje na półmetku kadencji

Gmina Gorlice w latach 2015-2016 inwestowała i rozwijała się. W każdej miejscowości realizowane były zadania z zakresu ochrony środowiska, edukacji, sportu, kultury, modernizacji dróg i poprawy warunków życia mieszkańców.

W Gminie Gorlice w latach 2015-2016 zrealizowano inwestycje na kwotę prawie 20 mln zł, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne.

Wybudowano 44 km sieci kanalizacyjnej, 30 km wodociągowej, 14 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 1,5 km chodników, 4300 m2  parkingów.


Najważniejsze wykonane lub realizowane projekty i zadania:


Kanalizacja sanitarna w Ropicy Polskiej – rejon Blich oraz w Kobylance – etap VI część II.
Całkowita wartość zadania wyniosła 918 tys. zł. W Kobylance wybudowano 7162 mb sieci kanalizacyjnej, przyłączono 42 budynki, w sołectwie Ropica Polska 1810 mb sieci, przyłączono 15 budynków.

Kanalizacja sanitarna w Bystrej i Ropicy Polskiej.
Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrej w rejonie Pasternika i w Ropicy Polskiej. W tym zadaniu zostanie wybudowana sieć o długości ponad 11 km, do której zostanie przyłączonych 59 budynków. Wartość zadania wynosi 2 mln zł.

Kanalizacja w Szymbarku.
Dobiega końca budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Szymbarku, obejmującego przysiółki: Blich, Łęgi, Wólka. Wybudowano 12 km sieci do której zostanie przyłączonych 110 budynków. Wartość zadania wynosi 1,76 mln zł.

Wodociąg w Bystrej, Szymbarku i Stróżówce. Zakończono budowę odcinków sieci wodociągowej we wsiach Bystra, Szymbark - Zamoście, Dół, Stróżówka. W Szymbarku wybudowano sieć wodociągową o długości 2,6 km, do której przyłączono 28 gospodarstw, w Bystrej wybudowano sieć o długości 5,4 km – przyłączono 33 gospodarstwa, w Stróżówce 643 mb sieci - 4 gospodarstwa. Łączna wartość robót wyniosła 900 tys. zł.

Wodociąg w Ropicy Polskiej.
Kończy się budowa kolejnych odcinków wodociągu w Ropicy Polskiej rejon Centrum, Śliwówka i Góry. Po wybudowaniu 17 km sieci do wodociągu zostanie przyłączonych 176 budynków. Wartość inwestycji: 2,25 mln zł.

Kanalizacja sanitarna w Kobylance – etap VI część I oraz w Stróżówce – etap VII. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 710 tys. zł. W Stróżówce wybudowano 2612 mb sieci kanalizacyjnej, przyłączono 28 budynków, w Kobylance 4061 mb sieci, przyłączono 24 budynki.

Wodociąg  w Dominikowicach, Kobylance i Szymbarku.
Całkowita wartość zadania wyniosła 564 tys. zł. W Szymbarku – Nowa Wieś, wybudowano sieć wodociągową o długości 1709 mb, do której przyłączono 30 gospodarstw, w Kobylance po wybudowaniu sieci o długości 1153 mb przyłączyło się 8 gospodarstw, natomiast w Dominikowicach po wykonaniu sieci wodociągowej o długości 501 mb, przyłączono 3 gospodarstwa.

Wodociąg do Kasztelu w Szymbarku. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej od Wiejskiego Domu Kultury do Kasztelu, skansenu i szkoły w Szymbarku. Całkowita wartość zadania wyniosła 428 tys. zł. Wybudowano 1071 mb sieci wodociągowej i stację pomp.

Adaptacja budynku Domu Pracy Twórczej w Bielance na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Uczestnicy są dowożeni na warsztaty, podczas których instruktorzy prowadzą zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, intelektualnej i fizycznej.

Remont figury św. Jana Nepomucena w Kobylance.
Gmina Gorlice otrzymała dotację z Województwa Małopolskiego na remont figury św. Jana Nepomucena z XVIII w Kobylance, w ramach konkursu KAPLICZKA 2016. Drugi etap prac sfinansowała Parafia w Kobylance.

Regulacja rowu R 1 przy drodze gminnej w Ropicy Polskiej.
Opracowano dokumentację projektową i przebudowano przepust na potoku R – 1 w sołectwie Ropica Polska. Zadanie sfinansowano ze środków własnych w wysokości 108 tys. zł. Wykonano również prace konserwatorskie polegające na udrożnieniu i wyczyszczeniu rowu.

Remonty w budynkach gminnych: sali głównej w WDK w Szymbarku, holu w budynku wiejskim w Kobylance, pomieszczenia sołtysa w Stróżówce, malowanie stolarki okiennej w Bystrej.

Folder „Gmina Gorlice”.
Wydano folder w wersji językowej polsko – angielskiej i polsko – niemieckiej. Część nakładu została przekazana dla zagranicznych pielgrzymów w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Siłownia zewnętrzna w Szymbarku. Zamontowano 5 urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy WDK – prasę ręczną i nożną, stepper, wyciąg górny, orbitrek. Z placu i siłowni można korzystać bezpłatnie.Prace inwestycyjno – budowlane w placówkach oświatowych na terenie gminy Gorlice:
- budowa parkingu przy ZS w Szymbarku
- remont sanitariatów w Przedszkolu w Szymbarku i Zespole Szkół w Stróżówce
- remont instalacji c.o. w Przedszkolu w Zagórzanach
- prace remontowe przy adaptacji mieszkania na cele szkolne i części korytarza w ZS w Kobylance
- plantowanie i ogrodzenie terenu zabawowego przy Przedszkolu w Dominikowicach i wykonanie części nowego ogrodzenia przy Zespole Szkół w Dominikowicach
- remonty sal lekcyjnych w ZS w Zagórzanach
- prace malarskie w Zespole Szkół w Bystrej
- przebudowa instalacji grzewczej w Zespole Szkół w KwiatonowicachZrealizowane zadania z zakresu infrastruktury drogowej w 2015 i 2016 roku

Łącznie w tym okresie wykonano prawie 14 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz 4300 m2 parkingów na łączną kwotę 2,8 mln zł m.in.: przy kościele w Bystrej, przy sanktuarium w Kobylance, przy ZS w Szymbarku.
Na zadania te pozyskano 153 tys. zł ze środków przeznaczonych z Województwa Małopolskiego na remont dróg rolniczych oraz 367 tys. zł z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Chodnik w Szymbarku.
Zakończono prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej 28 w Szymbarku, od Ropicy Polskiej do skrzyżowania na Bielankę.

Chodnik w Klęczanach.
Rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze krajowej 28 w Klęczanach, od centrum wsi do mostu na Ropie.

Chodnik w Zagórzanach.
Rozpoczęła się budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Moszczenicy.

Oświetlenie w Szymbarku.
Wybudowano oświetlenie na niebezpiecznym odcinku drogi krajowej w Szymbarku, od Zespołu Szkół w kierunku Łęgów. Wartość zadania wyniosła 180 tys. zł.

Parking przy WDK w Bystrej.
Parking o wymiarach 1090 m2 wraz z utwierdzeniem placu manewrowego został wykonany pomiędzy szkołą a budynkiem WDK.  Zadanie sfinansowano ze środków własnych w wysokości 160 tys. zł.

Oświetlenie uliczne drogi gminnej przy kasztelu w Szymbarku.
Zakupiono materiały do wykonania oświetlenia ulicznego oraz zlecono wbudowanie słupów i opraw oświetleniowych zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Zadanie sfinansowano ze środków własnych w wysokości 39 tys. zł.

Parking przy Zespole Szkół w Stróżówce.
Parking na 10 miejsc został wybudowany ze środków budżetu gminy, wartość zadania wyniosła 138 tys. zł.


Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadań

Rozbudowa oraz przebudowa dróg gminnych w gminie Gorlice (k/Ochronki i „na Łysulę” w Dominikowicach).
Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację z PROW. Całkowita wartość zadania 1,46 mln zł, w tym dotacja PROW 929 tys. zł. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana droga o długości 236 m, wybudowane 2 zatoki autobusowe, chodnik 211 m oraz przebudowana droga o długości 770 m w Dominikowicach.

„Magiczne Pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego”.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja. Całkowita wartość zadania 603 tys. zł, w tym dofinansowanie 512 tys. zł. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingu stanowiącego równocześnie miejsce odpoczynku z ławkami drewnianymi w Dominikowicach. Ścieżka rowerowa o długości 997 mb i szerokości 2,5 m zostanie wzmocniona geokratą uzupełnioną drobnym klińcem. Parking, na którym będzie znajdować się miejsce odpoczynku zostanie utwardzony betonem asfaltowym o powierzchni  1046 m2. 

Utworzenie centrum kulturalnego poprzez rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Dominikowicach.
Inwestycja obejmuje: rozbudowę część budynku z salą widowiskową, przebudowę dachu, termomodernizację całości budynku, przebudowę przyłączy i instalacji wewnętrznych.


Projekty opracowane i przygotowane do aplikowania o środki zewnętrzne

-    Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w centrum wsi Bystra
-    Projekt budowlany oświetlenia ulicznego – Grabówki w Kobylance
-    Projekt budowlany hali widowiskowo - sportowej w Kobylance
-    Przebudowa i rozbudowa budynku wiejskiego w Kwiatonowicach
-    Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły w Ropicy Polskiej oraz przedszkola w Klęczanach
-    Projekt budowy oświetlenia ulicznego trzech dróg gminnych w Kobylance, prowadzących w stronę Libuszy
-    Projekt przebudowy infrastruktury drogowej na terenie szkoły w Zagórzanach wraz z budową parkingu i placu zabaw
-    Projekt boiska sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw i siłownią polową w Bystrej


Projekty w trakcie opracowywania

-    Projekt budowlany  wodociągu wiejskiego i kanalizacji sanitarnej w Bielance
-    Budowa chodnika przy drodze powiatowej w centrum wsi Bystra
-    Projekt budowlany  wodociągu we wsi Stróżówka – Podlesie
-    Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach – etap VI


Gmina Gorlice otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Stróżówce w kwocie 600 tys. zł. w ramach oszczędności MRPO 2007-2013.RELACJA W GORLICE.TV
 http://gorlice.tv/4842-to-byl-rok-waznych-inwestycji-w-gminie-gorlice.htmlMapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny