Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Szlak pieszo-rowerowy - odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej

 
Gmina Gorlice zrealizowała inwestycję pn. "Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I". Zadanie było współfinansowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej, Schematu C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu. Wartość projektu: 557 990,85 zł, w tym dotacja: 418 493,13 zł.

Przedmiotem projektu było wyznaczenie szlaku pieszo-rowerowego oraz remont istniejącej nawierzchni ścieżek pieszo-rowerowych z miejscem odpoczynku i oznakowaniem turystycznym i historycznym. Ścieżki nieodpłatnie służą mieszkańcom oraz turystom przybywającym na obszar gminy i powiatu.

Celem budowy Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej jest wykreowanie i promocja nowej atrakcji turystycznej o znaczeniu ogólnopolskim oraz zachęcenie mieszkańców i turystów do poruszania się rowerami.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny