Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Gmina Gorlice – plany inwestycyjne na 2015 rok

Rozwój i edukacja mieszkańców, budowa wodociągów i kanalizacji, inwestycje oświatowo – sportowe, promocja atrakcji turystycznych i kulturalnych oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników, oświetlenia i modernizację dróg – to najważniejsze zadania do zrealizowania w kadencji 2014-2018 w Gminie Gorlice. W każdej miejscowości realizowane będą zadania służące poprawie warunków życia mieszkańców.

Gmina Gorlice to gmina skuteczna w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji. W chwili obecnej wiele inwestycji jest już na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektów składane będą wnioski na planowane zadania do wszystkich dostępnych Programów krajowych i UE.

Końcem 2014 r. zakończono termomodernizację budynku WDK i remizy OSP w Kobylance,  termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Zagórzanach oraz zakończono budowę oświetlenia w Klęczanach – w centrum i w kierunku Strzeszyna.


Zadania do wykonania w 2015 roku:

Bielanka
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową i kanalizacyjną
- wyremontowana zostanie droga gminna k/cerkwi (promesa ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych)

Bystra
- przygotowywany jest wniosek na budowę parkingu i placu manewrowego przy budynku WDK
- planujemy wykonanie projektu chodnika i kanalizacji w centrum wsi
- budowa oświetlenia kolejnych odcinków dróg

Dominikowice
- wykonany został projekt budowy chodnika w kierunku Krygu
- projektowane jest przyłączenie do kanalizacji kolejnych domów
- przygotowywana jest dokumentacja na remont budynku WDK

Klęczany
- opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę wodociągu

Kobylanka
- nastąpi budowa kanalizacji sanitarnej - w tym roku po wybudowaniu kolejnych odcinków wieś będzie całkowicie skanalizowana
- przystąpiono do projektowania hali sportowej. Realizacja nastąpi w latach 2016-2017. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji między miastem a wsią w dostępie do infrastruktury sportowej
- przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu oświetlenie drogi Grabówki
- przygotowywana jest dokumentacja na remont drogi od Floriana do skrzyżowania z drogą wojewódzką w centrum Dominikowic

Kwiatonowice
- planowane jest opracowanie projektu przebudowy budynku WDK

Ropica Polska
- opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę wodociągu - rejon Góry
- wykonany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej - rejon Blich
- w porozumieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji planuje się wykonanie dokumentacji projektowej udrożnienia i regulacji cieku wodnego R1

Stróżówka
- nastąpi budowa kolejnego etapu kanalizacji
- planuje się wykonanie projektu budowy wodociągu - trwa nabór chętnych mieszkańców do przyłączenia się do sieci wodociągowej
- przygotowywana jest dokumentacja na remont drogi na Kogutek i drogi granicznej Stróżówka – Zagórzany

Szymbark
- w okresie wakacji zostanie dokończona budowa parkingu i drogi pożarowej wokół budynku szkoły
- nastąpi uzupełnienie oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 na odcinkach dotychczas nie oświetlonych
- wyremontowana zostanie droga gminna Szymbark – Góry (promesa ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych). W planach na ten rok jest remont dróg: Szymbark – Polanki oraz przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
- przystępujemy do budowy wodociągu - od WDK do Kasztelu. W tym roku zamierzamy wykonać sieć wodociągową na Zamościu, Nowej Wsi i wzdłuż drogi Granicznej
- opracowywany jest projekt budowy kanalizacji Szymbark – Wólka i Łęgi
- wykonywany jest projekt budowy mostu „Łęgi”

Zagórzany
- trwa rozliczenie Zewnętrznej siłowni integracyjnej przy Zespole Szkół – bezpłatnie mogą z niej korzystać wszyscy mieszkańcy, w tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich
- ogłoszono przetarg na projekt budowy brakujących odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej -chcielibyśmy wykonać zadanie do 2017 r.
- zostanie ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Zagórzanach Stawiska – Garbacz
siłownia w ZagórzanachPrzedszkole w Zagórzanach
oświetlenie w Klęczanachprojektowany chodnik w Dominikowicachmiejsce gdzie powstanie hala sportowa w Kobylance

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny