Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Gmina Gorlice – unijne szanse wykorzystane

Gmina Gorlice – unijne szanse wykorzystane

Gmina Gorlice wysoko w Raporcie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.

Raport opracowany został w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W Raporcie dokonano podsumowania i poddano analizie efekty realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 (Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny).

Gmina Gorlic na tle gmin powiatu gorlickiego i Miasta Gorlice plasuje się w ścisłej czołówce.

W tym okresie Gmina Gorlice złożyła 49 wniosków (łącznie w powiecie gorlickim 350). Wartość projektów w Gminie Gorlice wyniosła 115,7 mln zł (łącznie w powiecie gorlickim 546,2 mln zł). Dofinansowanie z UE w Gminie Gorlice wyniosło 54 mln zł (w powiecie gorlickim 316 mln zł). Wysoko uplasowała się też Gmina Gorlice w kategorii wartość na mieszkańca, która wyniosła 6785 zł.

Gmina Gorlice stara się nie tracić żadnej szansy i składa wnioski na różnorodne zadania do wszystkich dostępnych Programów UE. W tym okresie wszystkie złożone wnioski zostały wysoko ocenione i uzyskały dofinansowanie.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane i dofinansowane przez UE w latach 2007-2013:

• Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Bystrej
• Kanalizacja i wodociąg w Dominikowicach i Szymbarku
• „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców w Gminie Gorlice” – budowa parkingów w Klęczanach, Szymbarku, Zagórzanach i chodnika w Kobylance
• Punkt widokowy i urządzenie parku wiejskiego przy ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach
• Oświetlenie uliczne w Szymbarku
• Remont Domu Pracy Twórczej w Bielance – budynku pełniącego funkcje społeczno – kulturalne
• Opracowanie interaktywnego serwisu internetowego (www.gmina.gorlice.pl) i realizacja filmu turystycznego o Gminie Gorlice na płycie DVD
• Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie siłowni w Szymbarku
• Kampania Profilaktyczna Gminy Gorlice "Wyjść naprzeciw"
• Rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku
• Kanalizacja sanitarna w sołectwie Kwiatonowice
• „Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych”
• „Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro”
• „Przedszkole na 6!” „Przedszkole jest super!” „Przedszkole jest OK!" oraz „Wymarzone przedszkole!”
• „Poprawa funkcjonowania zorganizowanego systemu odbioru odpadów komunalnych w Gminie Gorlice poprzez zakup kontenerów na odpady komunalne”
• Publikacje informacyjne i promocyjne Gminy Gorlice
• Wodociąg w Kobylance

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny