Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku (tv)

film w gorlice.tv

W 2014 roku w każdej miejscowości Gminy Gorlice prowadzone są zaplanowane zadania inwestycyjne lub projekty z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji dróg i budowy chodników, edukacji mieszkańców, kultury, turystyki i sportu.


Gmina zajęła wysokie ósme miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2014 w kategorii gmina wiejska.


W budżecie gminy Gorlice na 2014 rok zaplanowano ponad 10 mln zł na realizację inwestycji służących rozwojowi gminy i lepszemu życiu mieszkańców.Najważniejsze zadania i projekty, które zakończone będą w 2014 roku:


 
Wodociąg w Kobylance. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi blisko 29 km. Z wodociągu skorzysta ponad 320 gospodarstw domowych. Całkowita wartość projektu wynosi 2 miliony 370 tysięcy zł. Gmina otrzymała dotację z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1 miliona 350 tysięcy zł.


Kanalizacja sanitarna w Dominikowicach. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 157 budynków zamieszkałych przez 731 osób. W ramach realizacji projektu powstanie 28 km sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość zadania wynosi 3 mln 333 tysiące zł.

Chodnik w Zagórzanach. Jeden odcinek o długości ok. 1 km powstał od mostu przy stadionie w stronę Moszczenicy, drugi o dł. ponad 0,5 km od kościoła w stronę Gorlic. Inwestycja ta o wartości 2,48 mln zł realizowana jest w trybie Inicjatyw Samorządowych przy współfinansowaniu Województwa Małopolskiego.

Wielofunkcyjne boisko sportowe w Dominikowicach, wybudowane przy Zespole Szkół. Wartość zadania, realizowanego w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi”, wynosi ponad 311 tys. zł.

Chodnik w Dominikowicach. Trwa budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do przedszkola o dł. 514 m. Wartość zadania, które jest realizowane w ramach PROW „Odnowa i rozwój wsi” wynosi ponad 310 tys. zł. Termin oddania to połowa 2014 r.

Plac rekreacyjno – wypoczynkowy przy WDK w Szymbarku. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach PROW Osi Leader. Na placu znajdą się: altana, ławki, karuzele i huśtawki. Jest to połączenie placu zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów.

Parking w Kwiatonowicach. Oddano do użytku parkingu,
o pow. 800 m kw., wybudowany z kostki granitowej w centrum Kwiatonowic, na który pozyskano środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Leader. Wartość inwestycji wyniosła 174 tys. zł.

Ścieżki rowerowo – spacerowe, wybudowane w ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” z Gorlic przez Ropicę Polską do Szymbarku pod Kasztel, wzdłuż rzeki Ropy. Trwa niwelacja terenu i roboty ziemne.

Wodociąg w Dominikowicach. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozyskano dotację w kwocie 68 tys. zł na przyłącz 4. studni do zbiornika retencyjnego i rozbudowę wodociągu w Dominikowicach. Umożliwi to podłączenie się ok. 40 domów.

Kanalizacja w Stróżówce.
Zakończono budowę kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stróżówka. Powstało 7 km sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej po dwóch stronach drogi wojewódzkiej nr 977 do której przyłączono 62 posesje, zamieszkałe przez 313 osób. Wartość zadania wyniosła 980 tys. zł.

Wodociąg w Ropicy Polskiej. Wodociąg w Ropicy Polskiej. Zakończono budowę sieci wodociągowej w Ropicy Polskiej w okolicy restauracji Tarasowa o dł. ponad 1 km. Projektowany jest wodociąg w przysiółku Góry.

Wodociąg w Bielance. Wywiercono 2 studnie o głębokości 80 i 60 m i wydajności 8 m3/h. Zabezpieczy to w pełni potrzeby mieszkańców i firm na terenie Bielanki. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna wodociągu z ujęciem wody i stacją uzdatniania oraz projekt kanalizacji.

Woda dla Ropicy i Bystrej.
W Stróżówce wywiercono dodatkową studnię zasilającą dla ujęcia wody w Ropicy Polskiej o wydajności 4,5 m3/h. Umożliwi to przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej ok. 35 budynków w Bystrej (przysiółek Pasternik).

Dojazd do szkoły w Szymbarku. Rozpoczyna się przebudowa dojazdu do Zespołu Szkół – I etap. Prace zostaną wykonane do 15 sierpnia. Kompleksowy projekt ma na celu wykonanie drogi pożarowej wokół obiektu i budowę miejsc parkingowych na terenie szkoły.

Oświetlenie w Ropicy Polskiej. Wykonano oświetlenie drogi Blich – Magdalena (Kopalnia), gdzie zainstalowano 21 lamp.

Termomodernizacja budynków w Kobylance i Zagórzanach. Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku wiejskiego i remizy OSP w Kobylance oraz remizy OSP i budynku Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Zagórzanach. Gmina otrzyma dofinansowanie na wykonanie inwestycji z WFOŚiGW i Województwa Małopolskiego. Prace zostaną zakończone w tym roku.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”. Trwa realizacja projektu, w ramach którego zakupiono 90 zestawów komputerowych do szkół na terenie gminy Gorlice, a ponadto 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, a 40 gospodarstw domowych dostęp do szerokopasmowego Internetu. Uczestnicy projektu mają zapewnioną pomoc techniczną przy instalowaniu sprzętu w domu oraz serwis w trakcie jego eksploatacji.


Pozostałe zadania inwestycyjne:

• Remonty dróg gminnych, w tym Nadjazie w Szymbarku, k. Steca w Bielance, Na Skale w Kobylance, na które Gmina Gorlice otrzymała 670 tys. zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 tys. zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na remonty 8 odcinków dróg gminnych o łącznej dł. 1,6 km prowadzących do gruntów rolnych. Drugie tyle dokłada Gmina. Z własnych środków wyasfaltowano także drogi w Kobylance (k. Fejklowicza, k. Zamku) i Szymbarku (Wólka, Blich, k. Zgłobickiego).

• W Klęczanach zlecono wykonanie kompletnego projektu oświetlenia ulicznego – od skrzyżowania z drogą krajową w kierunku Strzeszyna. Jest szansa na wykonanie zadania w tym roku.

• Opracowywany jest projekt dalszej części chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dominikowicach – od skrzyżowania na Kobylankę do granicy z Krygiem.

• Zlecono zaprojektowanie wodociągu w Klęczanach, który zasilany będzie wodą z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach.

• Opracowywany jest projekt mostu w ciągu drogi gminnej Szymbark – Łęgi

• Projektowany jest chodnik przy drodze krajowej w Szymbarku od skrętu na Bielankę do granicy z Ropicą Polską.

• W Szymbarku projektowana jest kanalizacja (Łęgi) oraz wodociąg (Zamoście, Nowa Wieś).


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny