Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Wodociąg w Kobylance

  

 

W dniu 4 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy Gorlice członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał wójtowi Gminy Gorlice Ryszardowi Guzikowi umowę na dofinansowanie zadania pn. Budowa wodociągu we wsi Kobylanka – gmina Gorlice. 

Obecni także byli: przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kalisz i radni rady gminy z Kobylanki: Agnieszka Kosiba – Szkiluk i Andrzej Skowronek.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wdociągowej dla znacznej części sołectwa Kobylanka. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie miejska sieć wodociągowa w Gorlicach, a miejscem włączenia będzie teren Gorzelni w Kobylance. Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosić będzie blisko 29 km.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 781 134 zł. Wysokość dotacji 3 317 044 zł (70% kosztów kwalifikowanych).Termin realizacji projektu: 01.04.2013 – 30.06.2014.

Główny wodociąg, mający w przyszłości zaopatrzyć także tereny gminy Biecz – Libuszę oraz gminy Lipinki, zlokalizowany został w pasach dróg powiatowych. Wodociągi rozdzielcze rozlokowano wzdłuż dróg lokalnych i gminnych.


W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego zaplanowano na projektowanej sieci wodociągowej wykonanie 8 hydrantów naziemnych, wykonana zostanie również komora wodomierzowa.


Dzięki inwestycji poprawi się zaopatrzenie w wodę mieszkańców sołectwa Kobylanka. Podniesie się jakość wody pitnej, a poprzez to standard życia mieszkańców.

- Czekaliśmy długo, ale warto było. Prawie po dwóch latach otrzymujemy, bardzo oczekiwaną przez mieszkańców, radę gminy i wójta, umowę na realizację dużego dzieła w Kobylance – zaopatrzenia miejscowości w wodę – zaznaczył wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik.

Dofinansowanie projektu Budowa wodociągu we wsi Kobylanka – gmina Gorlice zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działania 7.1. Gospodarka wodno – ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

relacja w Gorlickiej Telewizji Internetowej


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny