Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Otwarcie sali sportowej w Bystrej

 

 W dniu 11 stycznia 2012 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku sali sportowej w Bystrej. Szkoła w Bystrej była ostatnią w gminie Gorlice placówką nieposiadającą sali gimnastycznej. Po wielu latach starań, szkoła doczekała się własnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Inwestycja w wysokości 2 mln 136 tys. złotych zrealizowana została przy 70 % dofinansowaniu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Decyzja o budowie sali zapadła w roku 2007, kiedy to przystąpiono do opracowywania projektu technicznego. W drodze przetargu wykonawcą została firma IMBUD z Tarnowa. Inwestycja realizowana była w latach 2010 – 2011.


Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy zebrani udali się w kierunku Zespołu Szkół, do budynku nowowybudowanej sali gimnastycznej. Tutaj nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i zebrani goście przekroczyli próg sali. Proboszcz z Bystrej ks. Stanisław Leśniak dokonał poświęcenia sali. Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Magiera oraz wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik powitali przybyłych gości: członka zarządu województwa małopolskiego Stanisława Sorysa, radnego sejmiku województwa małopolskiego Leszka Zegzdę, dyrektora delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Stanisława Szudka, przedstawiciela poseł Barbary Bartuś, przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugnę, wicestarostę powiatu gorlickiego Karola Górskiego, radnych gminy Gorlice na czele z przewodniczącym Aleksandrem Kaliszem, pełnomocnika wójta gminy Gorlice do spraw oświaty Barbarę Wiatr, właścicieli firmy IMBUD w Tarnowie Jerzego i Jarosława Gajdoszów, emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół w Bystrej, dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Gorlice.


Wójt Gminy Gorlice zwrócił uwagę, że każda szkoła w Gminie ma salę gimnastyczną. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania i pomagali w realizacji tego zadania. Podkreślił, że aż w 70 % inwestycja była zrealizowana ze środków zewnętrznych. Uroczyście przekazał nauczycielom wychowania fizycznego zgodę na użytkowanie obiektu, a młodzieży piłki do gry.


- W dniu dzisiejszym oddajemy dzieciom i młodzieży nowy, w pełni wyposażony obiekt sportowy. Osiągnięto główny cel projektu, czyli poprawę warunków kształcenia i dostępu społeczności z terenów wiejskich do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej – powiedział wójt Ryszard Guzik.


Również sołtys Bystrej Stanisław Szymczyk podziękował tym wszystkim, którzy mieli wkład w budowę Sali.

Również sołtys Bystrej podziękował tym wszystkim, którzy mieli wkład w budowę Sali.

Cieszę się, że młodzi ludzie z małej wiejskiej miejscowości mają już odpowiednie warunki do uprawiania sportu – powiedział sołtys Szymczyk.


Część artystyczną rozpoczął występ zespołu „Pogórzanie”. W przygotowanie uroczystego otwarcia sali zaangażowała się cała szkoła, na czele z jej dyrektorką Ewą Magierą. Część artystyczno – sportową przygotowali nauczyciele: Katarzyna Mikruta-Cetnarowska, Hanna Wojdyła, Grzegorz Fiega, Arkadiusz Kapłon, Małgorzata Samsonowicz, Magdalena Fugiel-Czapka, Małgorzata Hryc, Dorota Orzechowska, Alina Chwastowicz.


Uczniowie Zespołu Szkół w Bystrej w okolicznościowej akademii ukazali idee sportu i ducha rywalizacji. Zapalono znicz olimpijski, wniesiono flagę olimpijską i uroczyście ślubowano rywalizować w duchu fair play. Młodzież przygotowała występy wokalne, taniec z szarfami, pokaz układu gimnastycznego, najmłodsi tańczyli krakowiaka.


Uczniowie wystąpili z przedstawieniem, ukazując wizję sportu w 2070 roku oraz wyświetlano archiwalne fragmenty nagrań, przypominające najpiękniejsze momenty w historii polskiego sportu.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny