Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy zabytkowym ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach

Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy zabytkowym ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach

W Kwiatonowicach realizowany jest projekt pn. „Budowa punktu widokowego i urządzenie parku wiejskiego przy zabytkowym ogrodzie dworskim w Kwiatonowicach”.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej wsi poprzez budowę punktu widokowego – małej infrastruktury turystycznej.

Przedsięwzięcie wykorzystuje: położenie geograficzne i walory krajobrazowe miejscowości i regionu; zabytki oraz tradycje historyczne i bogactwo kulturowe; czyste środowisko, korzystne położenie, tradycyjną gościnność, predyspozycje osób z kwalifikacjami.

Projekt obejmuje uporządkowanie i urządzenie terenu zielonego o charakterze parkowym, służącego jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi i turystów oraz zagospodarowanie dawnego stawu dworskiego w celach rekreacyjnych i dla poprawy estetyki wsi.

Na terenie zielonym zostaną wybudowane elementy małej architektury, tj. altana
z grillem, stół i ławki drewniane, boisko rekreacyjne do siatkówki plażowej
z piłkochwytem, stojaki do parkowania rowerów, kosze na śmieci, alejki i dojście zostaną wyżwirowane.

Umowa przyznania pomocy na urządzenie parku wiejskiego w ramach Małych projektów Osi 4 LEADER została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 2 marca 2011 r. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wybrano firmę „ANTEX”, z którą podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W chwili obecnej wykonawca realizuje zlecenia zgodnie z harmonogramem. W lipcu teren zostanie oddany do użytku dla mieszkańców i turystów. Wartość zadania wyniosła prawie 50 tys. zł.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny