Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Kobylance

Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Kobylance

 

Wykonano renowację kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Kobylance.

Figura znajduje się na skrzyżowaniu dróg na Gorlice i Dominikowice, nad potokiem Kotlanka, obok Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, na terenie podworskim. Powstała ok. 1846 roku. Ufundowana została przez rodzinę księcia Stanisława Jabłonowskiego.

 

Wykonano prace konserwatorskie powierzchni figury i postumentu, polegające na odczyszczeniu powierzchni kamiennych, impregnacji struktury kamienia, uzupełnieniu formy rzeźbiarskiej oraz scaleniu kolorystycznym. Zasypany pod warstwą ziemi cokół kamienny, położono na nowej zaizolowanej wylewce i osadzono przodem do drogi.

 

Podjęte działania miały na celu odzyskanie pierwotnego kolorytu obiektu poprzez usunięcie wtórnych nawarstwień i zabrudzeń i przekazać zabytek w jak najmniej zmienionej formie przyszłym pokoleniom.


Wartość prac wyniosła 15 132,50 zł. Gmina Gorlice otrzymała dotację w wysokości 9000 zł z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.

 

Prawdopodobna treść inskrypcji z pomnika:

"Stanisław Prus Xiąże

Jabłonowski i Maria

h. Stary Koń z Hrabiów

Wielopolskich Xiężna

Jabłonowska

                 1846"Dofinansowano z budżetu województwa małopolskiego