Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje »

Regulamin uczestnictwa w projekcie OZE klastra energii „Biała – Ropa”

W związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” prosimy Mieszkańców biorących udział w projekcie o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa, w którym zamieszczone są też wzory umów.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na warunki uczestnictwa Mieszkańca w projekcie zgodnie z zapisami § 2 ust. 6 pkt

2)    uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja Mieszkańca – własność/współwłasność lub posiadane prawo do dysponowania nieruchomością;
3)    brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy na dzień złożenia Wniosku oraz na dzień podpisania Umowy z Gminą;

OZE REGULAMIN

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny