Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje

   

Dofinansowanie z Lasów Państwowych na remonty dróg

 czerwca 2023 r. w Domu Zdrojowym w Wapiennem odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której wiceminister Edward Siarka wręczył gorlickim samorządowcom promesy z dofinansowaniem na modernizację i remonty dróg. Środki (z Funduszu Leśnego) przekazały na ten cel Lasy Państwowe.
Gmina Gorlice otrzymała 252 tys. zł na remont drogi gminnej "Maślana Góra" w Szymbarku oraz 263,5 tys. zł na remont drogi gminnej w Bielance.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Gmina Gorlice, jako beneficjent projektu, współfinansowanego w ramach działania 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 270538K w Dominikowicach oraz zakup mobilnego miasteczka rowerowego” informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zakup mobilnego miasteczka rowerowego w Dominikowicach

Gmina Gorlice realizuje projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 270538K w Dominikowicach oraz zakup mobilnego miasteczka rowerowego”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych oraz edukacja najmłodszych mieszkańców gminy.
   

Prace remontowe w budynku remizy OSP w Klęczanach

Gmina Gorlice otrzymała dotację w kwocie 45 000 zł z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022 na wykonanie prac remontowych w budynku remizy OSP w Klęczanach.
   

Zakup samochodu lekkiego używanego dla OSP Dominikowice

Gmina Gorlice otrzymała dotację z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022 na zakup samochodu pożarniczego lekkiego używanego dla jednostki OSP w Dominikowicach w wysokości 20 000 zł. Strażacy zakupili samochód za kwotę 109 000 zł.
   

Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach

Zrealizowano inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 38 402 zł,  
Kwota dotacji: 19 201 zł
Całkowita wartość inwestycji to 43 753,90 zł.

   

Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Kobylance

Wykonano renowację kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Kobylance. Gmina Gorlice otrzymała dotację w wysokości 9 000 zł z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie przy figurze w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.
   

Kładka w Ropicy Polskiej otwarta po remoncie

Po dokonanym odbiorze robót na kładce na rzece Ropie w Ropicy Polskiej – przysiółek „Taborówka”, przejście zostało otwarte dla Mieszkańców.
Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę siatki na balustradach, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej, konserwację urządzeń naciągowych lin, wymianę pomostu drewnianego, oczyszczenie i impregnowanie przyczółków. Wykonano dodatkowo poręcz na kładce.
   

Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Kobylance

Wykonano renowację kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Kobylance. Gmina Gorlice otrzymała dotację w wysokości 9 000 zł z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie przy figurze w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.
   

Kolejne wnioski Gminy Gorlice z dofinansowaniem!

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Szymbark Kasztel - Gmina Ropa oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Kobylance Rozbój czy Kwiatonowicach będzie możliwa dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W sumie mamy na ten cel 3 mln zł!
[1] [2] [3] [4] [5] [6] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny