Strona główna

Gmina Gorlice

Inwestycje

   

Prace remontowe w budynku remizy OSP w Klęczanach

Gmina Gorlice otrzymała dotację w kwocie 45 000 zł z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022 na wykonanie prac remontowych w budynku remizy OSP w Klęczanach.
   

Zakup samochodu lekkiego używanego dla OSP Dominikowice

Gmina Gorlice otrzymała dotację z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022 na zakup samochodu pożarniczego lekkiego używanego dla jednostki OSP w Dominikowicach w wysokości 20 000 zł. Strażacy zakupili samochód za kwotę 109 000 zł.
   

Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach

Zrealizowano inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach”. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Koszt kwalifikowany zadania: 38 402 zł,  
Kwota dotacji: 19 201 zł
Całkowita wartość inwestycji to 43 753,90 zł.

   

Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Kobylance

Wykonano renowację kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Kobylance. Gmina Gorlice otrzymała dotację w wysokości 9 000 zł z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie przy figurze w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.
   

Kładka w Ropicy Polskiej otwarta po remoncie

Po dokonanym odbiorze robót na kładce na rzece Ropie w Ropicy Polskiej – przysiółek „Taborówka”, przejście zostało otwarte dla Mieszkańców.
Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę siatki na balustradach, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej, konserwację urządzeń naciągowych lin, wymianę pomostu drewnianego, oczyszczenie i impregnowanie przyczółków. Wykonano dodatkowo poręcz na kładce.
   

Renowacja figury św. Jana Nepomucena w Kobylance

Wykonano renowację kamiennej figury przedstawiającej św. Jana Nepomucena w Kobylance. Gmina Gorlice otrzymała dotację w wysokości 9 000 zł z Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie przy figurze w ramach konkursu KAPLICZKI MAŁOPOLSKI.
   

Kolejne wnioski Gminy Gorlice z dofinansowaniem!

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Szymbark Kasztel - Gmina Ropa oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Kobylance Rozbój czy Kwiatonowicach będzie możliwa dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. W sumie mamy na ten cel 3 mln zł!
   

Prawie 4,5 mln zł na budowę infrastruktury turystycznej w naszej Gminie!

Gmina Gorlice otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowanie budowy wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
   

Regulamin uczestnictwa w projekcie OZE klastra energii „Biała – Ropa”

W związku z realizacją projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” prosimy Mieszkańców biorących udział w projekcie o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.
   

Nabór do projektu OZE na urządzenia do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej

W związku z realizacją projektu przez klaster energii „Biała Ropa”, którego celem jest wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii i obniżenie szkodliwych pyłów Gmina ogłasza nabór na urządzenia do c.w.u. oraz c.o.: kocioł na paliwo stałe/pellet drzewny, pompę ciepła do ciepłej wody użytkowej i instalację solarną do ciepłej wody użytkowej.
[1] [2] [3] [4] [5] »

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny