Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja » Warsztaty Terapii Zajęciowej »

Spotkania przedświąteczne w WTZ i GOPS

19 grudnia 2018 r. w Domu Ludowym w Bielance odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz władze Gminy Gorlice - wójt Jan Przybylski, przewodniczący rady gminy Mieczysław Skowron, sekretarz gminy - Iwona Załęska i zastępca wójta - Magdalena Czech. W świątecznym nastroju zebrani obejrzeli jasełka przygotowane przez uczestników Warsztatów i skosztowali przygotowane przez nich specjały. Spotkanie zakończyło się składaniem życzeń i wspólnym śpiewaniem kolęd.


Spotkanie przedświąteczne zorganizował także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Uczestniczyły w nim osoby starsze i samotne oraz podopieczni Ośrodka. W spotkaniu udział wzięły władze gminy Gorlice. Zebrani, przy wspólnym stole, łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.

Zdjęcia: WTZ w Bielance, GOPS

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny