Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja » Warsztaty Terapii Zajęciowej »

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikowicach mają 20 lat

"To nie ja jestem bezwartościowy, to postawy wobec mnie próbują pozbawić mnie wartości"

Słowa te, autorstwa L.C.Pogrebin, przyświecały obchodom 20-lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach. Ten piękny Jubileusz odbył się 3 października 2013 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Kobylance, a uczestniczyli w nim: gospodarz Gminy Gorlice Pan Ryszard Guzik wraz z radymi na czele z Panem Aleksandrem Kaliszem - Przewodniczącym Rady, Pani Halina Oruba – sekretarz Gminy oraz Pani Krystyn Bugno – skarbnik Gminy.
Swoją osobą uświetnili nasz Jubileusz również Starosta Powiatu Gorlickiego Pan Mirosław Wędrychowicz , Przewodniczący Rady Pan Marek Bugno oraz Burmistrz Gorlic Pan Witold Kochan. Byli też goście z zaprzyjaźnionych jednostek i placówek, zaproszeni rodzice i opiekunowie, uczestnicy oraz kadra Warsztatów.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kobylance.

Kierownik WTZ – Pani Bożena Dzień – przybliżyła historię powstania i funkcjonowania placówki, która służy obecnie 27 osobom uczestniczącym w zajęciach w 6 pracowniach: krawieckiej, form użytkowych, plastycznej, dekoratorskiej, gospodarstwa domowego i komputerowej.

Na zakończenie wystąpienia Pani Kierownik podziękowała organizatorom Warsztatów, władzom Powiatu Gorlickiego, sponsorom i ludziom życzliwym, za zrozumienie specyfiki pracy, za wsparcie materialne i rzeczowe, za rady i życzliwość. Słowa podziękowania skierowała także do pracowników za ich ogrom serca wkładany przez lata w organizowanie urozmaiconych zajęć, ucząc podopiecznych nie tylko pracy, ale również poznawania środowiska, form wypoczynku oraz codziennego życia.

Rodzice dziękowali twórcom i kadrze Warsztatów za wspieranie ich w codziennej walce o godne życie ich dzieci, a zaproszeni goście życzyli dalszych lat owocnej i satysfakcjonującej pracy.

Przy kawie i okolicznościowym torcie mogliśmy podziwiać inscenizację pt. "Strumyk" oraz taniec "Krakowiak" i występy "Lajkonika" w wykonaniu uczestników Warsztatów, a także umiejętności wokalne młodzieży z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
W przygotowaniu oprawy artystycznej wspierali nas Pan Robert Ludwin, Pani Grażyna Jarkiewicz i Pan Bogdan Malesza wraz z młodzieżą z Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał piamiątkowy folder oraz filcowy kwiat wykonany przez podpiecznych Warsztatów. Były również skromne upominki dla uczestników i kadry.
Uroczystość zakończyła się wspólną zabawą przy muzyce i poczęstunku oraz podziwianiu zaprezentowanych na wystawie prac uczestników.

więcej informacji: http://gorlice.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2021190,wtz-w-dominikowicach-uroczyste-obchody-jubileuszu,id,t.html

 

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny