Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja » Warsztaty Terapii Zajęciowej »

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Gminie Gorlice


Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bielanka 25

38-311 Szymbark

tel./fax. 18 353 17 04
e-mail: 
wtz@post.home.pl

www.wtzbielanka.pl


 ---------------------------------------------


Warsztaty prowadzą zajęcia dla 27 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gorlickiego w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej , intelektualnej i fizycznej. Wszyscy uczestnicy mają wskazania do uczestnictwa w wtz wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Terapia prowadzona jest w ramach sześciu pracowni: krawieckiej, form użytkowych, plastycznej, dekoratorskiej , gospodarstwa domowego i komputerowej gdzie stosowane są następujące formy rehabilitacji:

rehabilitacja zawodowa - mająca na celu nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia pracy,
orientacja zawodowa – służąca poznawaniu różnych zawodów, nabywanie umiejętności prezentowania siebie, poszukiwania pracy,
trening higieniczny – kształtujący potrzeby i nawyki higieniczne, rozwijające sferę możliwości i estetyki,
trening kulinarny – mający na celu nabywanie umiejętności przygotowywania prostych potraw, nakrywania stołu, obsługi sprzętu i rozwijania samodzielności w tych dziedzinach,
terapia pedagogiczna – polegająca na podtrzymywaniu posiadanych umiejętności oraz rozwijaniu zasobu słownictwa i poszerzenia wiedzy,
arteterapia - zaspokajająca potrzebę ekspresji, potrzeby recepcyjne m.in. inscenizację, taniec, oraz stosowanie różnych technik plastycznych,
rehabilitacja fizyczna – mająca na celu korygowanie wad postawy, poprawę ogólnej sprawności fizycznej, wydolności, relaksację,
trening ekonomiczny – kształtujący umiejętności dostosowania realnych potrzeb i właściwego ich zaspakajania.
dogoterapia – polega na kontakcie z psem co wpływa na poprawę umiejętności społecznych , kształtowanie pozytywnych emocji czy rozładowanie napięcia emocjonalnego

Prowadzone względem uczestników oddziaływania można podzielić na:

indywidualne – udział w poszczególnych grupach terapeutycznych,
zespołowe – udział w zawodach sportowych, inscenizacjach, prezentacja i sprzedaż prac,
zbiorowe – udział w wycieczkach, wyjazdach rekreacyjnych, udział w imprezach integracyjnych, spektaklach teatralnych; wyjścia do miejsc publicznych, zakładów pracy, instytucji.

Wszystkie formy i metody rehabilitacji dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych i osobowościowych uczestników, ich sprawności fizycznej, upodobań i zainteresowań oraz potrzeb każdego uczestnika.

W trakcie treningu ekonomicznego, higienicznego, kulinarnego, rehabilitacji fizycznej, terapii pedagogicznej oraz w trakcie zajęć takich jak; zajęcia w grupie, wyjścia i wyjazdy, pogadanki, w sposób zorganizowany i celowy rozwijana jest samodzielność i zaradność osobista uczestników.

Wszystkie te działania przyczyniły się do:
- kształtowania zdrowych nawyków dietetycznych,
- dostarczania informacji o podstawowych funkcjach życiowych,
- poszerzenia i utrwalenia wiedzy m.in. o miejscowościach w których mieszkają, o symbolach i barwach narodowych, podziale administracyjnym kraju,
- zapoznania się z formami poprawnego zachowania się w różnych miejscach, m.in. w teatrze, sklepie
pogłębienia wiedzy o tradycji kulturalnej m.in. związanej ze świętami, uroczystościami oraz o współczesnych nowopowstających tradycjach,
- poprawy sprawności fizycznej koordynacji ruchów uczestników,
- rozwijania wrażliwości recepcyjnej i estetycznej.

W ramach rehabilitacji zawodowej prowadzone są zajęcia:
- w pracowni krawieckiej,
- w pracowni form użytkowych,
- w pracowni plastycznej ,
- w pracowni dekoratorskiej ,
- w pracowni gospodarstwa domowego,
- komputerowej.

W ramach poszczególnych pracowni uczestnicy systematycznie uczą się nowych czynności i doskonalą czynności wcześniej opanowane takie jak; haftowanie ściegiem łańcuszkowym, krzyżykowym, richelieu, dzierganie na szydełku malowanie na jedwabiu, tkanie na ramie, szycie prostych rzeczy z wykorzystaniem gotowych wykrojów, tworzenie kompozycji z suchych kwiatów, traw, skóry, masy wikolowej, masy solnej, malowania na szkle, folii, bawełnie, tworzenie batiku i ozdób metodą filcowania, wyrób kartek okolicznościowych, podstaw stolarstwa i zdobnictwa czyli wycinanie, czyszczenie i malowanie ozdób z drewna, dbania o teren wokół budynku, uprawy i pielęgnacji roślin, obsługi sprzętu domowego, gotowania prostych potraw oraz obsługi komputera.

Uzupełnieniem pracy z uczestnikami są wspólne wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina, teatru, zabawy integracyjne, spartakiady sportowe, zajęcia teatralne oraz kiermasze, na których sprzedawane są wykonywane przez uczestników prace.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w treningu kulinarnym, gdzie uczą się przygotowywania prostych potraw, radzenia sobie w kuchni, doskonalą już posiadane umiejętności. Ćwiczą nakrywanie stołu, parzenie herbaty, kawy, porządkowania kuchni, mycia naczyń. Dowiadują się jak obsługiwać sprzęt kuchenny, jak sprawdzać ważność produktów, jak dekorować i podawać potrawy.


Systematycznie prowadzony jest także trening higieniczny, którego celem jest wyrabianie właściwych nawyków higienicznych, uczenie właściwego zaspakajania potrzeb fizjologicznych, uczenie dbania o czystość ubioru. Służy on również wyrabianiu wrażliwości na estetykę ubioru, właściwy do sytuacji i pogody dobór ubrań.

W ramach orientacji zawodowej prowadzone są pogadanki, zabawy ruchowe ,wyświetlane są filmy, oglądane ilustracje prezentujące stroje i rekwizyty charakterystyczne dla danego zawodu czy miejsca pracy. Organizowane są również wycieczki do miejsc pracy m.in. do zakładu fryzjerskiego, zakładu fotograficznego, gastronomicznego, szklarskiego, stolarskiego, pracowni krawieckiej, biblioteki, poczty huty szkła. W zakresie zajęć indywidualnych wykorzystywane są gry planszowe, rebusy, zagadki związane z tematyką pracy . Wśród uczestników sprawnych intelektualnie oraz lżej upośledzonych zostały podjęte próby konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy.


Rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona w poszczególnych grupach terapeutycznych jest wspomagana i uzupełniana przez rehabilitację ruchową poprzez; wyjazdy na basen, uczestniczenia w zajęciach hipoterapeutycznych, stosowanie ćwiczeń ogólnorozwojowych i relaksacyjnych przy użyciu przyrządów rehabilitacyjnych i gimnastycznych.

Uczestnicy lubią przebywać w WTZ, są zaangażowani w każdy rodzaj proponowanej im aktywności. Mają możliwość wyuczenia się konkretnych czynności oraz nawiązywania kontaktów i przyjaźni, które przenoszą się również na ich życie prywatne. Dzięki nabytym w WTZ umiejętnościom lepiej radzą sobie w życiu codziennym i społecznym, są bardziej niezależni od innych i lepiej przystosowani do życia w społeczeństwie.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny