Strona główna

Gmina Gorlice

Edukacja » Warsztaty Terapii Zajęciowej »

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Gmina Gorlice otrzymała grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant był przeznaczony na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednia pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance. Wysokość grantu: 6 048,00 zł.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny