Strona główna

Gmina Gorlice

Herb Gminy »

Herb i flaga

Herb i flaga dla Gminy Gorlice – na 20-lecie samorządu terytorialnego

 

Symbole Gminy Gorlice zostały przyjęte Uchwałą Rada Gminy Gorlice w dniu 5 marca 2010 r.

 

 

 

Herb gminy Gorlice przedstawia w polu błękitnym pół srebrnego wspiętego Lwa zionącego złotym ogniem, o złotych pazurach, trzymającego w prawej łapie uniesiony miecz o srebrnej głowni i złotej rękojeści.

 

W przypadku kreacji flagi gminy Gorlice punktem wyjścia jest herb tej gminy, gdyż flaga powinna być pochodną barw herbowych.

 

 

Flaga gminy Gorlice ma postać płata składającego się z pionowych, równoległych pasów (słupów): błękitnego, białego i błękitnego, o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem 1/4 : 2/4 : 1/4. Na środkowym pasie umieszczony jest herb gminy Gorlice. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5 : 8.

 

Pieczęć Gminy Gorlice jest okrągła, z legendą w otoku „Gmina Gorlice”, w środku ze wspiętym Lwem z mieczem uniesionym w prawej łapie, bez tarczy.

 

W styczniu 2009 r. władze Gminy powierzyły opracowanie koncepcji herbu, flagi i pieczęci dr Wojciechowi Drelicharzowi i dr hab. Zenonowi Piechowi z Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaś wykonanie projektów graficznych pod ich kierunkiem artyście plastykowi dr Barbarze Widłak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

 

Przyjęte przez władze gminy symbole -  herb, flaga, pieczęć - odwołują się do najlepszych wzorów dawnej Polski i dobrze wpisują się w symbolikę samorządową województwa małopolskiego, powiatu gorlickiego i miasta Gorlice. Ikonografia herbu nawiązuje równocześnie do tradycji historycznej gminy oraz tradycji heraldycznej.

 

Każdy z elementów tworzących godło ma równocześnie kilka odniesień. Dominującym elementem tradycji historycznej całej gminy Gorlice, wspólnym dla wszystkich tworzących ją sołectw, jest niewątpliwie słynna bitwa pod Gorlicami, która toczyła się na terenach wsi leżących wokół miasta Gorlice w 1915 r. Bezpośrednim nawiązaniem do tej bitwy w herbie gminy jest miecz, pośrednim zaś motyw króla-zwierząt ukazanego w bojowej, groźnej postawie.

Drugim ważnym elementem tradycji historycznej gminy, który znalazł odzwierciedlenie w herbie gminy, jest tradycja górnictwa naftowego. Takim nawiązaniem do tej tradycji są złote płomienie, którymi zionie pół-lew.

 

Bardzo ważne jest także to, iż gmina wiejska Gorlice leży w bezpośrednim sąsiedztwie  gminy  miejskiej  Gorlice, z którą łączy ją także wspólnota nazwy. Owo sąsiedztwo to też część tradycji historycznej gminy i jest zaznaczone w herbie gminy. Miasto Gorlice posługuje się obecnie herbem przedstawiającym w polu błękitnym wspiętego złotego lwa trzymającego w łapach klucze. Takim bezpośrednim nawiązaniem w herbie gminy wiejskiej Gorlice jest motyw srebrnego pół-lwa. Nawiązaniem do herbu miasta jest także błękitna barwa pola tarczy, natomiast srebrna barwa pól-lwa silnie odróżnia gminę wiejską od gminy miejskiej. Herb gminy Gorlice jest całkowicie inny niż herb miasta Gorlice, ale równocześnie ma w sobie „coś" z tego herbu.

 

Dzięki połączeniu różnych motywów powstał całkowicie nowy herb samorządowy, ale wyjątkowo głęboko zakotwiczony w polskiej kulturze, zgodny z zasadami heraldyki, bliski regułom funkcjonującym w staropolskiej heraldyce miejskiej, wyjątkowo silnie związany z lokalną historią i tradycją heraldyczną a równocześnie na wskroś oryginalny.

 

Herb, w którym znajdzie się połowa lwa zionącego ogniem z mieczem uniesionym w prawej łapie będzie wyróżniał się wśród herbów innych gmin, nawet tych mających w godle lwa.

 

Herb jest żywym dziedzictwem historii, zaś z chwilą przyjęcia go, ten nowy herb stanie się częścią kulturowego i historycznego dziedzictwa gminy Gorlice i jej mieszkańców.

 

Herb i flaga to ważne instrumenty promocji gminy, jego terytorium, społeczności oraz firm i instytucji, które się znajdują na jego terenie.

 

Wykorzystanie symboli gminy do celów komercyjnych, w tym reklamowych wymaga zgody władz gminy.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny