Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Wydarzenia Kulturalne »

FESTIWAL KULTUR

Projekt „Festiwal Kultur” realizowany był przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Ropica Polska przy wsparciu Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej oraz Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura - Interwencje 2019”.

Wszystkie działania  skierowane były do mieszkańców gminy oraz powiatu gorlickiego.  Projekt zakładał poznanie historii, zwyczajów, zabytków kultury Pogórzan, Łemków oraz Żydów. W okresie od maja do sierpnia 2019 r. przeprowadzone zostały wielopokoleniowe twórcze warsztaty, młodzież wzięła udział w rajdach, podczas których fotografowała oraz poznawała historię zabytków naszego regionu. Ciekawym przedsięwzięciem była Biesiada Poetycka zorganizowana pod hasłem „Poezja Lokalnych Twórców”, w której wzięli udział uczniowie szkół gminy Gorlice oraz osoby dorosłe.

24 sierpnia 2019 r. odbył się Festiwal Kultur – impreza adresowana do mieszkańców gminy oraz powiatu gorlickiego, podczas której, oprócz warsztatów artystycznych prowadzonych dla całych rodzin w utworzonym Zakątku Galicyjskim, podziwiać można było prace wykonane podczas warsztatów, jak i eksponaty charakterystyczne dla danej kultury. Prezentowały się również zespoły: „Beskidy” oraz „Serencza”. Nie zabrakło również występów młodzieży przygotowanej przez instruktorów Ośrodka Kultury Gminy Gorlice. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować przepysznych potraw pochodzących z kuchni regionalnej - łemkowskiej, pogórzańskiej oraz żydowskiej, przygotowanych przez członkinie Stowarzyszenia. Zorganizowana została również wystawa prac lokalnych artystów amatorów. Ciekawym przedsięwzięciem był spot reklamowy promujący kulturę regionu.
Za przygotowanie Festiwalu Kultur odpowiedzialni byli członkowie Stowarzyszenia,  nauczyciele SP w Ropicy Polskiej – Agnieszka Mazur, Agnieszka Skowronek oraz Arkadiusz Kapłon. Koordynacją wszystkich działań projektowych zajęły się Beata Kraus oraz Marzena Podobińska.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny