Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Wydarzenia Kulturalne »

Podziękowanie dla dyrektora OKGG

Podczas sesji rady gminy Gorlice, 5 grudnia 2018 roku, podziękowano za wieloletnią pracę dyrektorowi Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Panu Franciszkowi Rzeszutkowi, w związku z przejściem na emeryturę.

Pracował on w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice ponad 20 lat, a jako dyrektor OKGG w latach 2003 - 2018.
 
Serdeczne podziękowania za wieloletnią i bardzo owocną współpracę z Wójtem Gminy Gorlice i Radą Gminy Gorlice oraz pełną oddania i zaangażowania pracę w Ośrodku Kultury, w szczególności za wkład w kultywowanie pogórzańskiej tradycji i kultury, inicjowanie wielu imprez i wydarzeń kulturalnych, złożyli wójt Jan Przybylski i przewodniczący rady Mieczysław Skowron.
Wręczając bukiet kwiatów i okolicznościowy list z podziękowaniem, złożyli życzenia dobrych i radosnych chwil, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor Franciszek Rzeszutek podziękował wszystkim za wieloletnią i dobrą współpracę.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny