Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Wydarzenia Kulturalne »

Sto lat, Polsko!


Sto lat, Polsko!

9 listopada 2018 r. na cmentarzu wojennym nr 125 w Zagórzanach, odbyły się Gminne obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną przez
ks. Zdzisława Oćwieję, proboszcza Parafii w Zagórzanach.

W modlitewnym skupieniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, administracji państwowej, działaczy lokalnych organizacji, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, przedszkoli, młodzież szkolna z nauczycielami oraz mieszkańcy wsi.

Wokół ołtarza polowego stanęły poczty sztandarowe oraz młodzież szkolna z hasłem „Sto lat, Polsko”. Na wszystkich mogiłach żołnierskich płonęły znicze.
W tej scenerii następnie odbyła się ceremonia patriotyczna przygotowana wspólnym wysiłkiem przez Gminę Gorlice, Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Zagórzanach.

Zgromadzonych powitała pani Iwona Jamro, dyrektor szkoły. Z należytym szacunkiem odśpiewano wspólnie „Mazurek Dąbrowskiego”.

Rodacy! Wielka godzina wybiła na zegarze dziejowym. W oczach naszych zmartwychwstała, zrzuca pęta wiekowej niewoli: Wolna, Niepodległa i Zjednoczona Polska. Jesteśmy wybrańcami losu.” Słowami Tymczasowej Rady Narodowej ziemi gorlickiej z 1918 r. w okolicznościowym przemówieniu zwróciła się do słuchaczy Iwona Jamro, dyrektor SP im. KEN w Zagórzanach. Podkreśliła, że „Wysiłki pokoleń złożyły się na to, że 123 lata zaborów, a tu w Galicji aż 146 lat, Polacy przetrwali jako naród dojrzały, gotowy do wskrzeszenia suwerennego państwa. […] W Stulecie Niepodległości zwracamy wdzięczną myśl ku wszystkim, którzy zachowali i przekazali - tę niezłomną nadzieję. W sztafecie pokoleń - to my dziś przejmujemy na swoje barki utrzymanie zmartwychwstałej Ojczyzny.”

W dalszej kolejności Niepodległościowy Apel Pamięci poprowadził Franciszek Rzeszutek, dyrektor OKGG. Odzew podawał chór chłopców z klas ósmej i trzeciej gimnazjum, a sygnał werbli wzmacniał siłę wezwań.

W Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości wieńce i kwiaty składali w imieniu: Zarządu oraz Rady Powiatu Gorlickiego wicestarosta Jerzy Nalepka i wiceprzewodniczący Rady Roman Dziubina; Władz Miasta Gorlice Daniel Janeczek, sekretarz UM, Nadleśnictwa Gorlice nadleśniczy Józef Legutko, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego Jadwiga Wójtowicz, Gminy Gorlice wójt Ryszard Guzik oraz wójt elekt Jan Przybylski, Rady Gminy Gorlice przewodniczący Aleksander Kalisz, Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Iwona Jamro, Dyrektorów Przedszkoli Gminy Maksymilian Olszewski, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Franciszek Rzeszutek, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zagórzanach kierownik Anna Tenerowicz, Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Michał Pyrcioch, sołtys Zagórzan, Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach przewodnicząca Teresa Pyrcioch oraz druhowie IV Drużyny Harcerskiej „Gryf” ze Szkoły Podstawowej w Szymbarku. Członkowie delegacji dokonali pamiątkowego wpisu.

Kwiaty i znicze złożono również na grobie Premiera II RP, Aleksandra Skrzyńskiego.

Na zakończenie Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik podziękował wszystkim za czas wspólnych obchodów Jubileuszu, zachęcając do dalszego radosnego manifestowania Stulecia Niepodległości. Uroczystą oprawę muzyczną mszy św. oraz części oficjalnej zapewniła Orkiestra dęta OSP w Dominikowicach z dyrygentem panem Romanem Korbiczem. Wszyscy uczestnicy i goście ustawili się do wspólnego zdjęcia, a tabliczki z hasłem STO LAT, POLSKO! uniosły się bardzo wysoko.


Małgorzata Stępień


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny