Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Wydarzenia Kulturalne »

DO SZTABU MARSZ!

28 kwietnia 2015 r. na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. Prof. R. Reinfussa w Szymbarku odbyła się realizacja projektu edukacyjnego „Do sztabu marsz!” z okazji 100-lecia Bitwy pod Gorlicami.

Celem projektu było przywrócenie pamięci o bitwie gorlickiej w środowisku młodzieży, ukazanie I wojny światowej jako dramatu tysięcy ludzi, budowanie szacunku dla europejskiego i polskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt ten zakładał też promowanie wzorców patriotycznych w oparciu o postawy Polaków walczących w armii austro-węgierskiej, kształtowanie zainteresowania przeszłością oraz umiejętności jej odkrywania poprzez poszukiwanie i analizę źródeł historycznych. Organizatorzy postawili sobie za cel także propagowanie turystyki, jako formy spędzania czasu wolnego przez młodzież.

W ramach projektu młodzież ze szkół Gminy Gorlice wraz z nauczycielami gromadziła i opracowywała lokalne źródła dotyczące wydarzeń z okresu I wojny światowej i cmentarzy wojennych.

Kolejnym punktem projektu był złaz turystyczny. Gimnazjaliści z opiekunami od rana pokonywali dwie trasy złazu. Grupa "północna" (Bystra, Ropica Polska, Stróżówka i Zagórzany) przeszła przez Gorlice w kierunku Golgoty, druga "południowa" (Dominikowice, Kwiatonowice, Klęczany, Kobylanka, Szymbark), maszerowała przez Łysulę w Dominikowicach, Sękową, Siary. Następnie obie grupy ścieżką spacerową, przez Ropicę Polską, dotarły pod kasztel w Szymbarku. W trakcie złazu uczniowie zwiedzili dwa cmentarze wojenne, wysłuchali wykładu o bitwie gorlickiej, a na punktach widokowych zaprezentowano im elementy topografii terenu.

Następnie na terenie skansenu odbyła się impreza plenerowa. Uczniowie zwiedzili "Sztab gen. Mackensena", wysłuchali prelekcji Jerzego Tomasika dotyczącej 12 krakowskiej DP walczącej pod Gorlicami oraz cmentarzy wojennym w powiecie gorlickim. Interesujące okazały się także warsztaty pt. "Mundur i broń żołnierzy 1915 r." z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.

Impreza zakończyła się podsumowaniem złazu. Młodzież odczytała i wręczyła wójtowi gminy Ryszardowi Guzikowi „Przesłanie Dzieci i Młodzieży Szkół Gminy Gorlice w setną rocznicę Bitwy pod Gorlicami” oraz wypuściła sto białych balonów.
Wójt wręczył nagrody i wyróżnienia związane z Gminnym Konkursem Plastycznym "O czym gawędzą gorlickie drzewa". Następnie harcerze złożyli wieniec na cmentarzu nr 74 w Szymbarku.

Organizatorami projektu "Do sztabu marsz!" byli: Muzeum Dwory Gładyszów i Karwacjanów, Gmina Gorlice, Zespół Szkół w Szymbarku, Ośrodek Kultury gminy Gorlice.


„Sztab Operacji Gorlickiej – 1915”

Ekspozycja figuralna pn. „Sztab Operacji Gorlickiej – 1915” mieści się w specjalnie do tego celu zaadaptowanej stodole plebańskiej z Zagórzan.

Ekspozycję tworzy osiem pełnoplastycznych figur naturalnej wielkości, a są to:
- Arcyksiążę Karol Habsburg – następca tronu Austro-Węgier, generał piechoty
- Arcyksiążę Fryderyk Habsburg – głównodowodzący wojsk austro – węgierskich w roku 1915, marszałek polny
- Generał Franz Xaver Joseph Conrad von Hötzendorf - szef sztabu CK armii Austro-Węgier, autor koncepcji strategicznej czołowego przełamania frontu rosyjskiego pod Gorlicami w roku 1915
- Generał pułkownik Anton Ludwig Fridrich August von Mackensen – głównodowodzący sił Sprzymierzonych w Bitwie pod Gorlicami, dowódca 11 armii niemieckiej
- Generał Erich Georg Alexander Sebastien von Falkenhayn - szef sztabu generalnego armii niemieckie
- Generał major Tadeusz Jordan – Rozwadowski – dowódca brygady artylerii wojsk austro-węgierskich pod Gorlicami
- Pułkownik Franciszek Ksawery Latinik – dowódca CK 100 cieszyńskiego pułku piechoty atakującego w maju 1915 r. górę Pustki w Bitwie pod Gorlicami
- Oficer łącznikowy sztabu – kawalerzysta CK armii Austro-Węgier.

Figury sztabu są oczywiście być w pełnym umundurowaniu, z medalami i stosownym uzbrojeniem, a pochylają się nad drewnianym stołem pełnym austro-węgierskich map sztabowych.

Druga część ekspozycji to cztery figury ilustrujące wojskowy szpital polowy, a więc jest to: sanitariuszka - służba medyczna armii austro-węgierskiej oraz ranni żołnierze armii rosyjskiej, austro-węgierskiej i pruskiej. Do tego dochodzą łóżka polowe, nosze i cały medyczny ekwipunek z czasów I wojny światowej.

Trzecim elementem wystawy są trzy naturalnej wielkości pełnoplastyczne figury ilustrujące scenę konwojowania jeńców rosyjskich przez żołnierza armii austro-węgierskiej. Są to: konwojent - szeregowiec z CK 100 cieszyńskiego pułku piechoty oraz dwóch jeńców rosyjskich – oficer (porucznik) i szeregowy z 13 syberyjskiej dywizji strzelców. Znajdują się tu także dwie artyleryjskie skrzynki amunicyjne stanowiące wyposażenie armii austro-węgierskiej z roku 1914.

Cała ekspozycja figuralna wykonana jest z żywicy epoksydowej odpornej na działanie temperatur w skali od -30 do +30°C, a umundurowanie z sukna lub materiałów równoważnych, stosownie do przepisów oraz z uwzględnieniem zwyczajów obowiązujących w danej armii w 1915 roku.


Kolejnym etapem części realizowanej przez samorząd powiatu gorlickiego w ramach projektu „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” będzie zagospodarowanie ponad 70 arów terenu u podnóża Kasztelu w Szymbarku na tzw. „Przystanek Szymbark” dla celów rekreacyjno-edukacyjnych.
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny