Strona główna

Gmina Gorlice

Kultura » Wydarzenia Kulturalne »

Jubileusz 20 – lecia powstania i działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice

W Ośrodku Konferencyjno – Wystawienniczym „Kasztel" w Szymbarku, 29 września 2011 r. odbyła się Jubileuszowa uroczystość 20 – lecia powstania i działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
Na samym początku uroczystości, zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć byłych współpracowników Ośrodka, którzy za życia pozostawili trwały ślad w jego dotychczasowym dorobku.

Otwierając uroczystości jubileuszowe dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Franciszek Rzeszutek w swoim słowie nt: „Kultura między wczoraj – dniem dzisiejszym a jutrem" wskazywał, iż: "Kultura rozumiana bardzo szeroko jako ponadindywidualna zbiorowa wartość materialna i duchowa, jest bez wątpienia podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego. Jej rolę można rozważać w wielu aspektach: potencjału intelektualnego, kapitału społecznego, postaw i wzorców zachowań, integracji i kształtowania tożsamości regionalnej, rozwoju ekonomicznego oraz jakości życia. Rola kultury tworzącej unikalny klimat miejsca, a zarazem środowisko zamieszkania i pracy, jest tu trudna do przecenienia".
 
Szeroki zakres merytoryczny działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice oraz genezę jego powstania, zebrani mogli podziwiać podczas interesującej prezentacji multimedialnej, przygotowanej specjalnie na tę uroczystość.
 
Z okazji Jubileuszu 20 – lecia powstania i działalności kulturalnej Ośrodka w gminie Gorlice i w regionie, serdeczne gratulacje i życzenia złożyli wójt gminy Gorlice Ryszard Guzik, przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno oraz Starosta Powiatu Gorlickiego Mirosław Wędrychowicz, prezes Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki„ Stanisław Kaszyk, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej Mieczysław Kormanek oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach Pani Bożena Dzień. W imieniu Oświatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Gminy Gorlice, życzenia dalszych osiągnięć i współpracy złożyła wszystkim pracownikom Ośrodka Pani Barbara Wiatr.
 
Nagrody Wójta Gminy otrzymali pracownicy OKGG: Bogdan Malesza, dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Franciszek Rzeszutek, Marzena Podobińska, Mariola Białoń i Roman Korbicz.

Nagrody Dyrektora OKGG otrzymali: Grażyna Jarkiewicz, Jolanta Lichwała, Anna Radziak i Monika Skowronek.

W uznaniu zasług wraz z podziękowaniami za współpracę na niwie krzewienia kultury w gminie Gorlice i w regionie,
Honorowe wyróżnienia w formie statuetek „USKRZYDLONY DLA KULTURY" – ufundowane przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice otrzymali instruktorzy i bibliotekarze oraz działacze społeczni z terenu gminy.

W koncercie Jubileuszowym zebranym gościom oraz pracownikom Urzędu Gminy Gorlice, zaprezentowali się na wysokim poziomie wychowankowie Studia Wokalnego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach.
 

Informacje ze strony internetowej OKGG.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny