Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności

   

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPG

Wójt Gminy Gorlice informuje, że Gmina ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”

Ogłoszenie Wójta Gminy Gorlice - konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wójt Gminy Gorlice ogłasza że w dniach od 20 października do 01 listopada 2021 r. odbędą się konsultacje w przedmiocie zaopiniowania projektu programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
   

Gminny Punkt Konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze"

W ramach prowadzenia punktu pracownik Urzędu udziela informacji o programie „Czyste powietrze”, wspiera w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie, pomaga przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
   

Dzień Edukacji Narodowej

W Gminie Gorlice uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych, Samorządowych Przedszkoli i Zespołów Szkolno - Przedszkolnych oraz nauczycielami nagrodzonymi przez Wójta Gminy Gorlice odbyło się 13 października 2021 r. w Kasztelu w Szymbarku.
   

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty

Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu

Od 12 października 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Gorlice ul. 11 – go Listopada 2 pok. nr 6 do publicznego wglądu został wyłożony projekt uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2022 – 2031, stanowiący mienie komunalne Gminy Gorlice.
   

Rehabilitacja pocovidowa w „Uzdrowisku Wysowa” S.A.

W „Uzdrowisku Wysowa” S.A. w Wysowej-Zdroju została uruchomiona rehabilitacja pocovidowa, która jest finansowana w całości przez NFZ. Są wolne terminy na ten rok.
   

Kwiatonowice wyróżnione w konkursie „Małopolska Wieś 2021"

Wieś Kwiatonowice otrzymała wyróżnienie w konkursie Zarządu Województwa Małopolskiego „Małopolska Wieś 2021" w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś oraz nagrodę - 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.
   

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie

30 września 2021 r. 63 pary z terenu Miasta Gorlice i Gminy Gorlice odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
   

Sportowe święto w Kobylance

22 września 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie hali sportowej, która stanęła obok szkoły podstawowej w Kobylance.
Podczas uroczystości uczniom szkół podstawowych z terenu gminy wręczono nagrody za osiągnięcia naukowe i sportowe. Młodym sportowcom nagrody wręczał pochodzący z Kobylanki reprezentant Polski Michał Zieleń.
Uzupełnieniem uroczystości był Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Złotego Kiwona.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny