Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności

   

Powiatowe Zawody w Ratownictwie dla OSP

3 czerwca 2023 r., na terenie gminy Sękowa przeprowadzone zostały Gorlickie Powiatowe Zawody w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział wzięło 11 jednostek, w tym 5 jednostek z terenu gminy Gorlice: OSP Dominikowice, OSP Klęczany, OSP Kobylanka, OSP Szymbark, OSP Zagórzany, które zajęły czołowe lokaty.
   

Dofinansowanie z Lasów Państwowych na remonty dróg

3 czerwca 2023 r. w Domu Zdrojowym w Wapiennem odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której wiceminister Edward Siarka wręczył gorlickim samorządowcom promesy z dofinansowaniem na modernizację i remonty dróg. Środki (z Funduszu Leśnego) przekazały na ten cel Lasy Państwowe.
Gmina Gorlice otrzymała 252 tys. zł na remont drogi gminnej "Maślana Góra" w Szymbarku oraz 263,5 tys. zł na remont drogi gminnej w Bielance.

Zarządzenie Wójta w sprawie przyznania dotacji z zakresu Zdrowia Publicznego

Wójt Gminy Gorlice przyznał dotacje na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

DEBATA SPOŁECZNA

Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach zaprasza mieszkańców Ropicy Polskiej na DEBATĘ SPOŁECZNĄ (ewaluacyjną) dotyczącą zakłóceń porządku publicznego i dewastacji mienia w rejonie ścieżki pieszo-rowerowej w Ropicy Polskiej.
Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2023 r. o godz. 16.30 w budynku Domu Ludowego w Ropicy Polskiej.
Przyjdź, zabierz głos, posłuchaj. Zapraszamy.

   

6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Trwa głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w kolejnych latach. Do wyboru jest blisko 200 propozycji! Na wcielenie w życie najlepszych ZWM przeznaczy 14 mln zł.
Małopolanie mają do dyspozycji aż dwa głosy! Jeden mogą oddać na zadanie o zasięgu regionalnym, drugi na te o zasięgu ogólnowojewódzkim. Głosować może każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat – meldunek nie jest wymagany.
   

Statystyczne badanie losowo wybranych gospodarstw rolnych.

Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r, będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych.
   

Droga zamknięta w miejscowości Kobylanka

Przedsiębiorstwo Drogowo — Mostowe „Godrom” Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1486K (...) w km l+750 — 2+050 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1484K w m. Kobylanka” w dniu 31 maja o godzinie 07:00 zostanie zamknięte dla ruchu skrzyżowanie dróg powiatowych 1484 i 1486 (tzw. koło krzyża).
   

Dzień Dziecka w Gmine Gorlice

Bo w każdym z nas jest dziecko 😉
W piątek tj. 26 maja 2023 r.  uroczyście obchodziliśmy Dzień Dziecka w Gminie Gorlice.

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 - 2027

W  związku z upływem z końcem bieżącego roku kadencji  ławników sądowych Rada Gminy Gorlice przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2024–2027 do Sądu Rejonowego w Gorlicach – 1 ławnik do dnia 30 czerwca 2023 r.

Remont drogi gminnej w Szymbarku - 23 maja 2023

Informujemy, że w związku z planowanym remontem nawierzchni dróg gminnych „Labuty” i „Bartnia Góra” w Szymbarku w dniu 23 maja 2023 r. na w/w drogach wystąpią utrudnienia w ruchu, włącznie z czasowym ich zamknięciem w godzinach pomiędzy 9:00 a 15:00.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny