Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Oferta pracy w WTZ

dodano: 2020-08-31 13:57:15
OFERTA PRACY

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance poszukują pracownika na stanowisko rehabilitant.

1.    Niezbędne wymagania:
a)    wykształcenie policealne o kierunku fizjoterapia lub
b)    wykształcenie wyższe o specjalności rehabilitacja, gimnastyka lecznicza, gimnastyka korekcyjna lub
c)    wykształcenie wyższe o kierunku wychowanie fizyczne,
z zastrzeżeniem, że posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wskazane w suplemencie dyplomu uprawniają do wykonywania zadań określonych w zakresie czynności właściwym dla tego stanowiska.

2.    Mile widziane:
a)    umiejętność pracy w zespole,
b)    doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c)    kreatywność.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    opracowywanie  indywidualnych programów rehabilitacji dla uczestników w zakresie rehabilitacji fizycznej,
b)    dokonywanie oceny efektów rehabilitacji w zakresie rehabilitacji fizycznej,
c)    sprawowanie opieki nad uczestnikami warsztatów,
d)  prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji fizycznej zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji,
e)    prowadzenie zajęć w ramach treningu ekonomicznego,
f)    prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych,
g)    udział w organizacji  zajęć dodatkowych,
h)   udział w  zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
i)    prowadzenie dokumentacji,
j)    prowadzenie treningu higienicznego,
k)    przygotowywanie uczestników do zajęć dodatkowych o charakterze sportowym,
l)    przygotowywanie zajęć oraz stanowiska ćwiczeń uczestników,
m)   opieka przy przywozach i odwozach uczestników na zajęcia wg harmonogramu,
n)    współpraca z instruktorami, psychologiem i doradcą zawodowym,
o)  współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu rehabilitacji,
p)    i inne zgodnie z opisem stanowiska.

4.    Warunki zatrudnienia:
a)    umowa o pracę,
b)    1 etat (tj.40 godzin tygodniowo),
c)    wynagrodzenie zasadnicze od 2 600,- brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia  procesu  rekrutacji  należy  dostarczyć  do  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej w Bielance w terminie do 30.09.2020 r.

Osoby do kontaktu:
Mirosława Bedryło
Krystyna Szpyrka

tel./fax (18) 353 17 04
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bielanka 25
38-311 Szymbark


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne