Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » XV sesja Rady Gminy Gorlice

dodano: 2020-01-24 11:05:05
29 stycznia 2020 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Gorlice z tematami obrad:

1. Przyjęcie harmonogramu przetargów na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku.  
2. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2020 – 2024.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  wspierania rodziny na lata 2020 – 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad  Zabytkami Gminy Gorlice na lata 2020 – 2023.
5. Przyjęcie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorlice na lata 2017 – 2023.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na podobszarze rewitalizacji w Klęczanach Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej – rejon Magdalena”.
8. Dokonanie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 r.
9. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy  finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy   Gorlice.
11. Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2020.

 
TRANSMISJI ON-LINE BĘDZIE DOSTĘPNA POD ADRESEM:


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne