Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki”

dodano: 2020-01-03 07:48:20
Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację?
Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki” 

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:
1.    Podejmowanie działalności gospodarczej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł.
2.    Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;
Limit środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.
3.    Rozwijanie działalności gospodarczej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 879 956,00 zł.
4.    Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych;
Limit środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.
5.    Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;
Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.
6.    Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
Limit środków w ramach naboru wynosi 232 035,00 zł.
7.    Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
Limit środków w ramach naboru wynosi 403 438,12 zł.
8.    Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi;
Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.
Pomoc na powyższe operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:
•    70% kosztów kwalifikowanych;
•    100% kosztów kwalifikowanych;
•    63,63% kosztów kwalifikowanych;
w zależności od rodzaju podmiotu wnioskującego oraz zakresu tematycznego
w ramach którego prowadzony będzie nabór.
Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji udzielane są w Biurze LGD „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem
tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne