Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » XIV sesja Rady Gminy Gorlice

dodano: 2019-12-23 13:49:51
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30 grudnia 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz. 09.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy Gorlice,  odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Gorlice z proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu obrad  sesji  z dnia 28 listopada 2019 r. oraz z dnia 05 grudnia 2019 r.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorlice  do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 -2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.  
5.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gorlice Ośrodka Wsparcia pod nazwą „ Klub Senior +”.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Bystrej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa
 w Gminie Gorlice w roku szkolnym 2019/2020.
8.    Dokonanie zmiany w uchwale budżetowe na rok 2019 r.
9.    Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
10.    Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
11.    Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Gorlice  na rok 2020, oraz informacja o pracy Rady Gminy od początku VIII kadencji.
13.    Ocena realizacji zadań z zakresu działalności Ośrodka Kultury Gminy Gorlice za 2019 r.
14.    Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
15.    Informacja o skazanych.
16.    Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz o wpływających interpelacjach i zapytaniach.
17.    Sprawy różne i  zapytania.
18.    Zakończenie  sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Mieczysław Skowron


TRANSMISJI ON-LINE BĘDZIE DOSTĘPNA POD ADRESEM:
bip.malopolska.pl/uggorlice w zakładce „Rada Gminy” – „sesje” –„najbliższa sesja” lub:

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne