Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » IX sesja Rady Gminy Gorlice

dodano: 2019-09-12 14:12:09
16 września 2019 roku odbyła się IX sesja Rady Gminy Gorlice. Wśród tematów, którymi zajmowali się radni były m.in.:

1. Analiza realizacji zadań z podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy oraz z zakresu  lecznictwa szpitalnego.
2. Informacja nt. programów i projektów realizowanych  przez Gminny Ośrodek  Pomocy   Społecznej oraz przez Oświatowy Zespół Ekonomiczno  -  Administracyjny w Gorlicach za I półrocze 2019 r.   
3. Informacja o pracy szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorlice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania  kandydatów na ławników sądowych.
6. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gorlice  Programu ”Gmina Gorlice przyjazna Seniorom”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu  Gorlice zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego  transportu zbiorowego.
9. Dokonanie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości województwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Gorlice.
13. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz  o  wpływających interpelacjach i zapytaniach.

Podczas sesji wójt gminy Jan Przybylski i przewodniczący rady Mieczysław Skowron złożyli na ręce komendanta powiatowego Policji insp. Krzysztofa Tybora, podziękowanie za pracę dzielnicowych, pracujących na terenie gminy Gorlice.

Link do:

IX Sesja Rady Gminy z dnia 16 września 2019 r.


https://www.youtube.com/watch?v=2iYzyJ0WqMw
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne