Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » IV sesja Rady Gminy Gorlice

dodano: 2019-01-31 07:46:32
31 stycznia 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Gorlice.
Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu obrad poprzedniej sesji.
3.   Dokonanie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 r.
4.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gorlice.
6.   Podjęcie uchwał w sprawie nadania Statutów Sołectw Gminy Gorlice.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalania zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Gminy Gorlice oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Gorlice.  
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
9.  Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek nr 92 i 93  w  miejscowości Zagórzany.
10.  Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2019 r.
11.  Przyjęcie planu zamówień publicznych, przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2019.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki Gminy Gorlice.
13. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym oraz  o wpływających interpelacjach i zapytaniach.
14.  Sprawy różne i  zapytania.
15.  Zamknięcie sesji.
                          

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne