Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Ogłoszenie o naborze kandydatów do GMINNEJ RADY SENIORÓW w GORLICACH

dodano: 2018-11-28 12:21:19
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO GMINNEJ RADY SENIORÓW W GORLICACH

Wójt Gminy Gorlice zgodnie z zapisem § 7 ust. 2 Statutu Gminnej Rady Seniorów ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach w II kadencji Rady.

Zgłaszanie kandydatów do Gminnej Rady Seniorów odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gorlice Nr 164/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Gorlice (II piętro, pok. Nr 15) - w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: 26 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

Po wskazanym terminie formularze zgłoszeniowe przekazane zostaną sołtysom (lub innym osobom przewodniczącym zebraniom wiejskim) w celu dokonania wyboru jednego przedstawiciela z każdego sołectwa.

Druk formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Gminnej Rady Seniorów w Gorlicach można odebrać w Urzędzie Gminy Gorlice – w Biurze Rady  (I piętro, pok. nr 13), w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Promocji (parter, pokój nr 3 – obok KASY) na stanowisku ds. obsługi osób niepełnosprawnych  - w godzinach pracy Urzędu, lub pobrać na stronie BIP Urzędu Gminy Gorlice (zakładka – Gminna Rada Seniorów w Gorlicach).W przypadku trudności z otwarciem, druki otwierają się w linku poniżej lub w zakładce OGŁOSZENIA


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne