Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Projekt "AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA". Ostatnie wolne miejsca!

dodano: 2018-03-19 09:47:30

Ostatnie wolne miejsca!


Stypendium stażowe 1.400,00 zł netto !


Projekt "AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA"


Fundacja AKME prowadzi nabór uczestników/czek do projektu "AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA"
CEL PROJEKTU: zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawnościami.


UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:
1.    Osoby w wieku 18-64 lat
2.    Osoby zamieszkujące powiaty: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki,
3.    Osoby z niepełnosprawnościami, tj. z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi.
PROJEKT realizowany w okresie 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
1.    Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału uczestników projektu
2.    Grupowe poradnictwo psychospołeczne
3.    Treningi kompetencji i umiejętności społecznych
4.    Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym w wys. 6,64 zł/godz.
5.   4-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym w wys. 1.400,00 zł netto miesięcznie
6.    Wsparcie w skutecznym poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia
7.    Zwrot kosztów dojazdów na ww. działania oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa w projekcie
8.  Podczas zajęć zapewniamy wsparcie osobistego asystenta dla osoby niepełnosprawnej


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt pod numerem telefonu 724-298-356


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne