Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Gmina Gorlice laureatem konkursu „Na wyzwania - rozwiązania”

dodano: 2015-03-23 09:56:02
W dniach 10 - 11 marca 2015 roku odbyła się w Warszawie konferencja Wyzwania współczesnego świata – szansa czy zagrożenie dla oświaty samorządowej? organizowana w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnymi - II etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
 
Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala podsumowującą konkurs „Na wyzwania - rozwiązania”, podczas której nastąpiło wręczenie nagród laureatom oraz prezentacja wyróżnionych rozwiązań.

Celem konkursu „Na wyzwania - rozwiązania”, było wyróżnienie tych samorządów, które reagując na zmiany, wyzwania oraz problemy i wykorzystując swój lokalny potencjał, podjęły działania naprawcze oraz udoskonaliły dotychczasowe sposoby działania i usprawniły lub zmodyfikowały metody zarządzania oświatą. W konkursie mogły wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego - gminy lub powiaty, które na przestrzeni ostatnich 2-3 lat podjęły się wprowadzenia i realizacji działań mieszczących się w jednej z kategorii tematycznej:
1) Zarządzanie siecią szkół (zmiany organizacyjne sieci szkół w związku z niżem demograficznym, obniżenie wieku obowiązku szkolnego);
2) Racjonalizacja wydatków na oświatę (przyjęte rozwiązania);
3) Upowszechnienie edukacji przedszkolnej (działania podjęte na rzecz zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach: inwestycje, działania społeczne, informacyjno-promocyjne, przedszkola niepubliczne);
4) Integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji (wykorzystanie potencjału szkół w działaniach edukacyjnych i wychowawczych w środowisku lokalnym, inicjatywy społeczne, szkoła centrum integracji społecznej).

Gmina Gorlice wzięła udział w konkursie w kategorii „Racjonalizacja wydatków na oświatę”. W Oświatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Gminy Gorlice przygotowano wniosek, w którym opisano jak samorząd poradził sobie z wyzwaniem zapewnienia wysokiego poziomu usług edukacyjnych pomimo trudności finansowych. Osoby odpowiedzialne w gminie za oświatę opracowały oraz wdrożyły w proces edukacyjny szkół nowy model zajęć pozalekcyjnych, który wprowadził atrakcyjne formy i metody pracy z uczniami zarówno w szkole, jak i poza salą lekcyjną, podejmując współpracę z Politechniką im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

W listopadzie 2014 r. zakończyła się ocena prac konkursowych nadesłanych przez przedstawicieli JST na konkurs „Na wyzwania – rozwiązania”. Oceny prac konkursowych dokonało dwóch niezależnych ekspertów z zakresu edukacji, zarządzania i finansowania oświaty wyłonionych w trybie konkursowym przez ORE - organizatora konkursu.

Gmina Gorlice została laureatem konkursu w kategorii „Racjonalizacja wydatków na oświatę”. W tej kategorii zwycięzcami również zostali: Miasto Płock oraz Powiat Nowy Targ.
Z rąk Tadeusza Sławeckiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - nagrodę w imieniu Gminy Gorlice odebrały: Barbara Wiatr - Pełnomocnik Wójta Gminy Gorlice ds. Oświaty oraz Beata Kraus - Kierownik projektu.

Podczas konferencji każdy z laureatów przedstawił swoje innowacyjne rozwiązanie. Pani Barbara Wiatr oraz Beata Kraus zaprezentowały wdrożone w Gminie Gorlice innowacyjne rozwiązanie w zakresie racjonalizacji wydatków na oświatę dzięki pozyskaniu funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć edukacyjnych.

Nagrodzona praca to projekt pod nazwą Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych realizowany w latach 2010 – 2013, w którym wzięło udział 600 uczniów z 20 szkół woj. małopolskiego oraz podkarpackiego. Głównym celem projektu było podniesienie zainteresowania uczniów z wiejskich gimnazjów kontynuacją dalszej ścieżki edukacyjnej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Nagrodzone prace zostały opublikowane w poradniku „Na wyzwania - rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą”. Poradnik, ma inspirować do mądrego korzystania ze sprawdzonych wzorców działania i ich efektywnego adaptowania na potrzeby konkretnych gmin i powiatów, a także do własnych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań.

O rozwiązaniach wdrożonych przez Gminę Gorlice powstanie także krótki film.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne