Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » I sesja Rady Gminy Gorlice - ślubowanie radnych i wójta (tv)

dodano: 2014-12-01 14:03:21
RELACJA W GORLICKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ

W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Gorlice. Wybrani na nową kadencję radni otrzymali zaświadczenia o wyborze do Rady. Obrady otworzył radny senior Zdzisław Osikowicz. Następnie nowi radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie złożył także wybrany w wyborach – dotychczasowy wójt – Ryszard Guzik. W wystąpieniu wójt podziękował za wysokie poparcie w wyborach, przyjmując to z dużą satysfakcją, ale również jako zobowiązanie. Podkreślił, że najważniejsze będą te zadania, które mieszkańcy uznają za priorytetowe. Przekazał każdemu radnemu projekt budżetu na 2015 rok.

Kolejnym punktem sesji był wybór prezydium rady. Przewodniczącym Rady Gminy Gorlice został wybrany Aleksander Kalisz, a jego zastępcą Agnieszka Kosiba – Szkiluk. Obie kandydatury, w głosowaniu tajnym, poparli wszyscy radni.

Na sesji dokonano wyboru składów osobowych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących, którymi zostali: Wiesław Szymczyk – Komisji Rewizyjnej; Mieczysław Skowron – Komisji Budżetowej; Kazimierz Szydłowski – Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych; Wacław Gubała – Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Zdzisław Osikowicz – Komisji Etyki. Na sesji dokonano także wyboru składu doraźnej Komisji Statutowej.

Gratulacje dla radnych i wójta złożyli Przewodniczący Marek Bugno i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Jan Przybylski – radni powiatowi z terenu gminy Gorlice.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne