Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Gorlice

dodano: 2021-02-03 14:11:40

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Gorlice

 
Od 1 lutego 2021 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych Gminy Gorlice.

Wpłat należy dokonywać na następujące numery rachunków bankowych:
  • wpłaty z tytułu:
dochodów z tytułu podatków lokalnych tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek leśny;
opłata skarbowa;
zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
czynsze z najmu i dzierżawy;
wieczyste użytkowanie;
opłata za zajęcia pasa drogowego;
opłata targowa;
opłata za ścieki;
dowody osobiste;
wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 
70 8795 0005 2001 0009 2249 0001
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

  • wpłaty za odpady komunalne:

42 8795 0005 2001 0009 2249 0020
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

  •  wpłata wadium na przetargi:
26 8795 0005 2001 0009 2249 0017
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

  •  wpłata kaucji gwarancyjnych oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
26 8795 0005 2001 0009 2249 0017
Bank Spółdzielczy w Gorlicach

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne