Strona główna

Gmina Gorlice

Urząd Gminy »

Urząd

Misja Urzędu Gminy Gorlice

 

Misją Urzędu Gminy Gorlice jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów poprzez skuteczną i efektywną realizację zadań i celów oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, służące podnoszeniu poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Gorlice.

 

Urząd Gminy Gorlice

Adres: ul. 11 Listopada 2 
           38-300 Gorlice

Godziny pracy Urzędu Gminy Gorlice

poniedziałek Urząd Gminy Gorlice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny od godz. 7.30 do 18.00 (kasa Urzędu do godz.16.15)

wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Sekretariat - DZIENNIK PODAWCZY, INFORMACJA
pok. nr 15, tel. 18 353 57 62

Kasa (parter, pok.3) czynna:
poniedziałek 8.00 - 16.15

wtorek - piątek 7.45 - 14.00

Kontakt telefoniczny:


18 353 57 62 - sekretariat, centrala

18 534 62 00 - sekretariat

18 534 62 33 - dowody osobiste, meldunki

18 534 62 31 - drogi, gospodarka komunalna

18 534 62 38 - ochrona środowiska, rolnictwo

18 534 62 37 - gospodarka komunalna

18 534 62 32 - podatki

18 534 62 66 - podatki

18 534 62 52 - działalność gospodarcza

18 534 62 36 - Rozwój gospodarczy

18 534 62 45 - ref. organizacyjny, kadry

18 534 62 50 - księgowość

18 534 62 44 Sekretarz


18 534 62 42 Zastępca Wójta


18 534  62 68, 18 353 54 61 (fax)


18 534 62 47, 18 534 62 20, 18 353 63 14 Biuro Rady Gminy


Kontakt e-mail:
urzad@gmina.gorlice.pl


Dane do faktur i rachunków:


Nabywca: Gmina Gorlice

38-300 Gorlice

ul. 11 Listopad 2

NIP 7382131749

Odbiorca: Urząd Gminy Gorlice

38-300 Gorlice

ul. 11 Listopad 2

 Wójt Gminy Gorlice - Jan Przybylski

 

Wójt Gminy Gorlice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00.

W pozostałe dni - w godzinach pracy Urzędu, jeżeli nie koliduje to z bieżącym terminarzem spotkań wójta, pracą w terenie oraz wyjazdami służbowymi w delegacji - informacja w sekretariacie, tel. 18 353 57 62


Przewodniczący Rady Gminy Gorlice
Mieczysław Skowron

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gorlice
Agnieszka Skowronek

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy
przyjmują mieszkańców gminy w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00, we wtorki w godz. 8.00 - 9.30


Struktura organizacyjna Urzędu

1.KIEROWNICTWO URZĘDU:
1) Wójt
2) Zastępca Wójta
3) Sekretarz
4) Skarbnik – Główny Księgowy Budżetu Gminy

2. REFERATY URZĘDU:
1) Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
2) Referat Finansowo-Budżetowy
3) Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji
4) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5) Referat Organizacyjny, Kadr i Informatyki


3. ZESPOŁY:
1) Zespół ds. Wymiaru i Księgowości Podatkowej
2) Zespół ds. Gospodarki Komunalnej
3) Zespół ds. Dróg i Mostów
4) Zespół ds. Planowania Przestrzennego

4. SAMODZIELNE STANOWISKA:
1) Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Zdrowia
2) Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Turystyki
3) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli
4) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady

5. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Radca Prawny
Główny Księgowy Urzędu
Audytor wewnętrzny
Inspektor ds. BHPInformacja: Stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych


W Referacie Inwestycji, Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Gorlice (parter, pok. nr 3) znajduje się stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych, gdzie można załatwić wszystkie sprawy realizowane przez tut. Urząd.

Stanowisko zapewnia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo – wejście od strony parkingu Starostwa Powiatowego w Gorlicach (brak schodów, progów i innych barier architektonicznych).

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE GMINY GORLICE


Jednostki organizacyjne gminy

Oświatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny
Gminy Gorlice
ul. Łukasiewicza 6
tel. fax. 18 353 77 66
e-mail: zeasgor@poczta.onet.pl

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338

38-300 Gorlice
tel. 18 353 01 25, fax 18 353 73 41
e-mail: okgg@post.pl, okgg@neostrada.pl

www.okgggorlice.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łukasiewicza 6
tel. fax. 18 353 75 74
e-mail: gops.gorlice@post.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bielanka 25
38-311 Szymbark
tel. fax 18 353 17 04


DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

Urząd Gminy GorliceBudynek Urzędu Gminy Gorlice

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne