Strona główna

Gmina Gorlice

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

   

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Drodzy mieszkańcy Gminy Gorlice!
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła lub spalania paliw o mocy nie przekraczającej 1 MW w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny